Meninger

- Klimaprofitørene har fått fri tilgang på bygde-Norge!

Hans Anton Grønskag 

Meninger

Her lukter det krig!

Den siste utviklinga av vindkraftsaken på Frøya forteller oss mange ting:

• Et kraftselskap, eid av norske kommuner gjør følgende

- Går til sak mot en av sine egne kommuner fordi de vil benytte seg av retten til å avbryte samarbeidet, på grunn av vesentlige endringer i prosjektet, og benytter sin rett til stans fordi dispensasjonstida er utløpt!

- I tillegg klager de vedtaket inn for fylkesmannen!

- Og ikke nok med det – Trønder-Energi ber Olje- og energidepartementet om statlig overstyring av Frøya kommune!

• Ingen vil selvsagt inngå avtaler med et slikt selskap i framtida, og vi ser da også at kommune etter kommune sier blankt nei!

• Når Nasjonal rammeplan for vindkraft (som har fått det mer passende navnet ”Nasjonal rammeplan for rasering av resten norsk, urørt natur” skal gjennomføres, vi altså kraftselskapene ha gedigne problemer med å skaffe seg samarbeidskommuner på demokratisk vis. De må be om nasjonal overstyring, hele veien!

• Disse klimaprofitørene har vi altså avla fram gjennom interkommunalt samarbeid!

• I tillegg har vi en regjering, og en opposisjon som synes det er greit at bygde-Norge herjes med av slike folk!

• Forvaltningssystemet med Fylkesmann, NVE og OED, føler større ansvar for kraftselskapenes pengeverdier enn for lokaldemokratiet; irreversible inngrep i sårbar natur; og for folkehelsa til mennesker som blir utsatt for inngrepene. Det må få konsekvenser for enkelte partier ved neste stortingsvalg. Her er lista lang, men de som har gitt legitimitet til dette fremfor noen er - Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet! Det skal vi huske, om to år!

FLERE MENINGER FINNER DU HER

• Når det gjelder lokalvalg til høsten, følger det kanskje andre linjer? Stem det som er rett i din kommune! Og dette er viktig, fordi dette handler om retten til å et lokaldemokrati, og retten til å ha en nærnatur, og et hjemsted!

Vi trenger mer kraft blir det sagt! Ja, det blir sagt, og vi skal godta det som et uomtvistelig fakta!

• Norge har hatt fornybar kraft i 100 år, og vi har uante ressurser igjen i det vi alt har. Dette vet det norske folk.

• Så hvorfor har kraft blitt norske politikeres gave til FN’s klimapanel og EU?

• Hva med utfasing av oljen?

• Hva med nytenkning og innovasjon innenfor CO2 fangst?

• Hva med utnyttelse av jordvarme?

• Hva med vindkraft til havs?

• Hva med å senke forbruket?

Norske politikere har valgt den mest utenkelige løsningen, drap på urørt natur! Lobbyistene og kraftselskapene morer seg med å kapre barnas klimaopprør, og forsikringsselskapet ”Storebrand” kaprer kunder!

Imens blir klisjeene om ”det grønne skifte” og ”bærekraft” mer og mer hule, og meningsløse!

Dette er situasjonen Norge befinner seg i nå!

For Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag