Meninger

- Vi kan jo håpe de tar feil, men det vil ikke være særlig fornuftig

Meninger

Kraft og mangfold?

Det er vanskelig å saklig ta tak i denne debatten uten å bli personlig. For det er personlig den måten folk har engasjert seg mot etableringen av kraftverket på Frøya. Retrospektivt vil nok mange undre seg på; - hva var det vi drev med? Hvordan var det vi tenkte?

Mange har kastet seg på debatten med lange og intrikate utredninger imot kraftverket. Leserinnlegg hvor argumentasjonen har vært preget av holdninger om natur og miljø. Ikke klima.

De glemmer altså grunnen til hvorfor det bygges vindkraft på land (først og fremst) nå.

Kraftbehovet

Påstanden om at vi har nok kraft i Norge, og kan oppgradere vannkraften, er det ikke saklig grunnlag for å hevde. Vannkraftverk er oppgradert siden den påstanden ble fremmet for 15 år siden.

Kanskje kan det oppgraderes 20 Frøya-kraftverk i eksisterende vannkraftverk i Norge. Men oppgraderingen vil kreve en stans av kraftproduksjonen i lang tid for de kraftverk det gjelder.

Om de siste vannresursene vi har igjen i Norge må bygges ut, og demninger utvides for å dekke kraftbehovet, hvor er naturvernperspektivet da?

Det grønne skiftet

Klimakortet er at husholdningene trenger mer elektrisitet når elkraft skal inn som en større faktor til transport og varme. Strømnettet trenger også kraftigere evne til å overføre strømmengden.

Ladestasjoner til lading av transportmidler trenger stor strømmengde over kort tid (hurtigladning).

Forbruket av energi går ikke opp, det skiftes fra fossilt til elektrisk kraft. Naturvernet ligger i å redusere CO2 utslippene til atmosfæren.

Drivhusgassen CO2 får planter til å vokse raskere, men samtidig endrer den PH i havet og varmer opp jorden med dramatiske konsekvenser for natur og miljø.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Klimafornekting eller tid nok?

Oppvarmingen av jorden forsøker man nå å forhindre med å etablere nok kraftproduksjon til det grønne skiftet. Konsekvensene av oppvarmingen er i første omgang nedsmelting av ismasser og stigende havnivå.

Temperaturen stiger globalt. Vi har hatt en tidlig start på sommeren i april i Norge med over 20 grader mange steder. Det er forenelig med prediksjoner om endringer i årstidene.

Når isbreene smelter og nye arter dukker opp i naturen rundt oss så er det ikke normalt.

Mellomistiden går mot slutten og det skulle egentlig blitt gradvis kaldere. «Normalt» skulle vi fått en ny istid om et par titusen år.

Det er økningen av CO2 i atmosfæren, som på kort tid er økt 33 % av «normalen» for de siste millioner år, og som eskalerer ytterligere ettersom vi blir flere mennesker på jorden som bidrar til utslippene, som er årsaken til temperaturstigningen.

Også andre drivhusgasser fra økt befolkning og matproduksjon øker i atmosfæren.

Alle må tenke globalt og handle lokalt om vi skal lykkes med utslippsreduksjon. Vi trenger mer elektrisitet om vi ønsker å endre utviklingen på CO2 (først og fremst).

Skal vi lytte til vitenskapelige enighet?

Det er like mange som hevder Holocaust aldri skjedde, eller at USA aldri landet på månen og at jorden er flat, som det er vitenskapsmenn som bestrider at klimaendringene er menneskeskapte.

Svært få mener at alt er normalt og den menneskelige faktor (som er den vi kan endre på) ikke spiller en rolle.

Vi kan jo håpe de tar feil (vitenskapen), men det vil ikke være særlig fornuftig å legge dét til grunn.

For vi trenger samhandling fra alle, og først og fremst fra de som kan (oss) om vi vil ha en fremtid for våre etterkommere her på jorden.


Geir-Are Valle