Meninger

- Fire av våre resolusjoner vedtatt på landsmøtet

Delegat Per Ervik på landsmøtes talerstol. 

Meninger

Da er landsmøtet i Pensjonistpartiet aviklet på Gardemoen 3-4. mai. Delegater fra Hitra var Synnøve Hanssen og Per Ervik.

Det ble fremmet mange gode resolusjoner, i alt 35 stk! Hitra Pensjonistparti fremmet fem viktige resolusjoner på vegne av fylkespartiet. Fire av disse ble vedtatt på landsmøtet. Det synes vi skal være tilfreds med.

Da er det bare å håpe på at vi blir hørt i de respektive organer der de hører hjemme for viderebehandling som fører til positivt resultat.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

VEDTATTE RESOLUSJONER:

1.TENNENE ER EN DEL AV KROPPEN.

2.TILTAK SOM MÅ HOLDE FOKUS PÅ DE SOM RAMMES AV DEMENS.

3.FYLKESVEINETTET MÅ RUSTES OPP VED AT DET OPPRETTES «NASJONAL GRUSVEIPAKKE.»

4.UTENLANSKE VOGNTOG TIL BEKYMRING OG BESVÆR.


Hitra Pensjonistparti