Meninger

- Kapitalismen og et bedre klima er to motsetninger og ikke forenbart

Meninger

For 66 millioner år siden hadde dinosaurusene sin ultimate dårlige dag. En asteroide på 150 kilometer i diameter traff den Meksikanske golf.

Alle dyr som var større enn en katt ble enten brent i live av at asteroiden traff jorda og spredde glødende masse ut i atmosfæren, eller at de frøs i hjel eller sultet i hjel av solformørkelsen rett etterpå. Dette var en stor katastrofe for alt liv på jorda. Dette var den største av 5 masseutryddelser vi har hatt på jorda frem til i dag.

Nå er vi midt i den 6 masseutryddelsene på jorda. Vi har mistet 2/3 av alle ville dyr og fisker de siste 50 år, og økosystem og habitat forsvinner. Vi er i dag 7 milliarder mennesker på jorda, det er det dobbelte av hva vi var for 50 år siden. Virkningen av vår voksende befolkning og forbruket vårt truer nå vår egen fremtid. Økt levealder av mennesker fører til overbefolkning på jorda, vi opptar større landområder og presser ville dyr til utryddelse.

Drap av rovdyr med krypsskyting og forgiftning må bekjempes.

Mennesket hugger ned regnskoger pga overbefolkningen. Korallrev dør pga at det blir for varmt i havet, økt nivå av CO2 i havet fører til at havets pH surner. Overforbruk av mat og naturressurser fører til overbeskatting av jordas ressurser. Tidligere og tidligere blir jordas resurser brukt opp for det året vi er inne i, i 2018 var det 1 august, i år blir det sannsynligvis i juli.

Jo flere mennesker, jo mer energi vil vi trenge. 38% av all energi blir produsert med kullkraft, 23% av energien blir produsert med gass. Over 50% av all kraftproduksjon kommer ifra fossile brensler å må byttes ut med noe mer miljøvennlig. Mange mener kjernekraft er løsningen. Solceller, vindkraft, vannkraft, bølgeenergi og termisk kraft kan også brukes. Det forskes også på plasma som energikilde.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Kapitalismen og et bedre klima er to motsetninger og ikke forenbart. Kapitalismen forventer evig vekst og det vil aldri gå. Alle patenter burde bli allmenneie for å få til best mulig klimaløsninger.

I 1980-årene gjennomførte oljeselskapene, som Exxon og Shell, interne vurderinger av karbondioksidet utgitt av fossile brensler, og prognostiserer de planetariske konsekvensene av disse utslippene. I 1982 forutså Exxon at ca 2060 CO2-nivåene ville nå rundt 560 deler per million - dobbelt det preindustrielle nivået - og det ville presse planetens gjennomsnittstemperaturer opp med ca 2 ° C på så dagens nivåer enda mer i forhold til preindustrielle nivåer), likevel fortsetter karusellen med leting etter nye områder for å produsere med olje og gass.

Transport og reise må forandres helt.

Transport av varer og mennesker må skje mer miljøvennlig.

Forskning viser nemlig at når det gjelder skadelige svoveldioksider (SOx) og nitrogenoksider (NOx) slipper faktisk verdens 15 eller 16 største containerskip ut like mye som hele verdens bilpark til sammen.

10% av alt drivstoff brukes til fly. Det er over en milliard biler i verden og det øker i eksplosivt tempo.

Plast dekker nå et område på størrelse med Frankrike i havets overflate og det utgjør bare 10% av all plast i havet. Fisk og sjølevende pattedyr spiser og setter seg fast i plastforsøplingen i havet. Hvaler får magene fulle av plast og sulter i hjel. Det må ryddes opp med hjelp av den vestlige verden fordi problemet med plastforsøpling er verst i uland.

Oppdrettsnæringen må enten avvikles eller gjøre noe med rømning, lakselus, forsøpling og laksedritt. Jordbruket og oppdrettsnæringen importerer store mengder soya ifra Brazil som hugger ned regnskogen.


Reidar Olaf Østensen