Meninger

- Det er stor forskjell på rasjonalisering til det bedre og en rasering av tilbudet til det verre

Meninger

Kollektivtilbudet i distriktene

I lokalavisa Hitra og Frøya den 3. mai kan vi lese at kollektivtrafikken som er under ledelse av Trøndelag fylkesting får en reduksjon på 50 millioner. Dette skjer samtidig som alle distriktene skriker på bedre muligheter for offentlig transport.

Det hele er begrunnet med at hele systemet skal underlegges en rasjonalisering for på denne måten å kunne gi et bedre tilbud for mindre ressurser. Ingen er vel imot en rasjonalisering som i utgangspunktet kan være en stor bedring både for ansatte og ikke minst brukere.

Men det er en stor forskjell på rasjonalisering til det bedre og en rasering av tilbudet til det verre. Det som skjer nå vil ha stor betydning for tilbudet i Trøndelag i mange år framover.


Øker og kutter i ruter. Men innfører også ny tilbringertjeneste

Fylkestinget i Trøndelag har vedtatt et såkalt oppdragsbrev til AtB om hvordan busstilbudet skal være fra 2021.

 

Samferdsel er et område som har stor betydning for folket uavhengig av hvor du bor, men selvsagt av stor betydning om du bor i distriktet. Spesielt gjelder dette ungdommer og eldre. Uten kollektive transportløsninger vil de ofte bli avskåret fra å delta i sosiale aktiviteter, og masse andre aktiviteter som krever at de kommer seg dit det skjer noe. På Hitra har jeg snakket med flere ungdommer som blir avskåret fra deltagelse på kommunens fritidsaktiviteter da de ikke har busskommunikasjon hjem etter aktivitetene.

Som vi kan lese i avisa ser vi at en del av busstilbudet skal kunne erstattes av drosje for og til buss skal erstatte områder hvor busser går i dag. Drosjer skal kunne bringe passasjerer til pålastingsområder som er faste punkter på bussens ruter. Etter vår mening ingen dårlig løsning. Ofte bedre å sende en bil enn busser til områder med få passasjerer.

Det som imidlertid må sikres da er at dette tilbringertilbudet må bli et tilbud som gjelder alle områder på hele Hitra og Frøya. Hele befolkningen må kunne ta del i dette.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Men om en nedskjæring vil føre til en reduksjon i bussruter vil jo tilbudet om drosje for buss uansett bli et nedskjært tilbud. Og det store spørsmålet vil bli i hvilken grad dette systemet vil gi de reisende et fleksibelt som for eksempel hvor lang tid i forveien må du bestille dine reiser, og hva skjer om du ikke reiser allikevel? Mange uavklarte spørsmål reiser seg.

En annen viktig sak er at AtB i dag som er de som skal styre dette området er kun et selskap som administrerer det hele. De har ingen busser, ingen sjåfører, ei heller noe teknisk personalet. Hele transportordningen skal ut på anbud, noe som betyr privatisering av hele tjenesten. Vi vet i dag ikke hvem som vil bli stående som det ansvarlig firma som skal sørge for våre bussreiser i framtiden. Og med store kutt i overføringen av økonomiske midler kan vi ikke forvente at situasjonen for befolkningen vil bli bedret. Folk ber i dag om en bedring, mens vi kan forvente oss en innskrenkning.

Partiet Rødt vil aktivt gå inn for at busser og kollektivtransporten på nytt overtaes av fylkeskommunen slik at de ansatte igjen blir ansatt under trygge og gode, og ikke minst forutsigbare forhold. Vi ønsker oss en mye større koordinering av både båter, busser og tog blir administrert av fylkeskommunen selv, og at vi slipper disse anbudsrundene som alltid vil skape stor usikkerhet både for brukere og ansatte.

Vi stiller oss svært skeptisk til denne saken som nå skal opp i møte igjen i Juni i fylkestinget. Vi oppfordrer alle til å følge med på denne saken. Den vil ha stor betydning for lang tid framover.


For Rødt Hitra og Frøya

Jann O. Krangnes

leder