Meninger

- Et skrekkscenario for alle som er glad i frøyanaturen. Men det er en utvikling som uvegerlig vil komme

Meninger

Nytt trykk på bekjempelse av sitkagran

Arild Margido Johansen argumenterer for sitkagrana i et innlegg i Hitra-Frøya 14. mai. Han viser til at formannskapet i Frøya har avsatt 1 mill av havbruksfondet til bekjempelse av sitkagran, og mener politikerne bør finne noe bedre å bruke pengene på. Plantinga av sitkagran på 50-, 60- og 70-tallet har gitt oss et rikere og mer variert landskap, sier han.

Problemet er at denne rikdommen og variasjonen ikke vil øke på. Den vil forsvinne. Sitkagrana har større spredningsevne, vokser raskere, er mer hardfør og mer saltsterk enn noe anna treslag som finnes på Frøya. Sitkagrana vil legge hele landskapet under seg, kvele all annen vegetasjon og gjøre landskapet om til en monokultur. Ikke bare Fast-Frøya, men også øyer og holmer vil etter hvert bli dekt av kompakt, ugjennomtrengelig sitkagranskog.


Mening

Meninger

 

Dette er et skrekkscenario for alle som er glad i frøyanaturen. Men det er en utvikling som uvegerlig vil komme, og den kommer fort. Sitkagrana stortrives på Frøya og sprer seg med eksplosiv fart.

Derfor er det gledelig at det er tverrpolitisk enighet om å sette inn tiltak for å bekjempe sitkagrana. Men det må skje fort, og det må være kraftige tiltak, på brei front, både overfor grunneiere, frivillig sektor og med bruk av profesjonelle. Det må arbeides planmessig og offensivt, og kommunen må avsette ressurser til administrasjon og pådrift.


 

Det er 1 ½ år sia Folkeakademiet Frøya arrangerte et folkemøte om sitkagrana. Etter det leverte kommunestyret en bestilling til rådmannen om en plan for bekjemping av sitkagran. En slik plan ble levert, men politikerne mente at den var for lite offensiv og sendte den tilbake til rådmannen. Etter det er det, så vidt vites, lite som har skjedd. Noen ny plan er ikke lagt fram.

Har kommunen tatt en pause? Det har ikke sitkagrana! Nå må det settes fart og trykk på bekjempelsen av sitkagran på Frøya.

Johan G Foss

leder, Frøya Venstre