Meninger

- Frøya trenger din støtte nå

Meninger

Fredsprisvinner Elie Wiesel sa i sin takketale i 1986 at det viktigste er å ta side med folk som lider og blir ydmyket over alt i verden. For holder man kjeft og er nøytral så hjelper man dem som truer og kuer. Hans Anton "Sokrates" Grønskag, og Eskil "Platon" Sandvik har som ledere gått foran, og vist at det lønner seg å hjelpe folk som blir undertrykt. For det som skjer på Frøya nå er et rent maktovergrep med Trønderenergi i spissen, men heldigvis har de møtt noen stabeiser i Nessadalen som ikke vet å gi seg.

Faktum er nå at ledelsen i TE balanserer på en knivsegg, siden man ser at det over hele Norge mobiliseres mot råttenskapen hvor norske skattebetalere må betale for at kommunale og utenlandske selskaper knuser urørt natur, og fører all profitt ut av landet. Hvis man ser til Flatanger som også protesterte, så var det flere politifolk enn demonstranter, og krysset man sperrebåndene fikk man 7000 kroner i bot. Det ødela kamplysten til de som setter natur høyere enn tysk kapital.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Folk på Frøya må nå kjenne sin besøkelsestid og dra til Nessadalen og støtte ildsjelene der. De jobber ikke for seg selv, men også de som ønsker å oppleve urørt kystnatur om 1000 år. Aksjonistene har ikke maktmidler annet enn sine egne kropper, og møter TrønderEnergi et tilstrekkelig høyt antall demonstranter vil de nok reise hjem og begynne å se seg om etter ny ledelse. Skal politiet skrive ut parkeringsbøter til 500 personer? Det går ikke, og folket vil vinne.

Gustav Witzøe uttalte i siste runde at om nødvendig skulle han mobilisere fabrikken for å vise sin avsky mot utbyggingen. Det er nå alvoret har startet Gustav. Det er nå ledere må mobilisere, og vise hva Frøyværinger er laget av. Vi trenger liten og stor til å vise at et godt samfunn kommer ikke rekende på ei fjøl, det er samhold, fellesskap, godt humør, gode naturopplevelser og med en visshet at det er noe også neste generasjoner skal få oppleve. Verden er full av maktpersoner som kuer den lille mann og kvinne, Frøya er stedet som sier stopp til råttenskapen.

Over 1500 stemte nei i folkeavstemningen, møter en tredjedel i Nessadalen er det trolig slutt med flere ydmykelser, og Frøya kan igjen bli en trivelig plass å bo. Ta et standpunkt nå. Frøya trenger deg!Ufrivillig

Trønderenergi kunde