- Trønderenergi skaper farlige situasjoner

Hans Anton Grønskag 

Meninger

PRESSEMELDING:

Trønder-Energis taktikk er klar!

1. Dialogmøtet med Nei til vindkraftverk på Frøyas aksjonsgruppe i forrige uke var ikke verdt det grann.

2. Uten forvarsel, men med et ultimatum beordrer selskapet leirplassen flyttet innen en time.

3. Riksvei 714 stenges i god avstand fra anlegget, og ingen personbiler slipper igjennom. De som skal inn må kjøre rundt øya for å komme seg til resten av aksjonistene. Stengingen er ikke varslet i media, eller på annen måte.

4. Politimester Moe har i samråd med TE’s administrasjon beordret 22 politibetjenter til utbyggingsområdet!

5. Sprengningsarbeidet foregår på en alt annet enn sikker måte, folk utenfor det avmerka området unngår så vidt å bli truffet av stein!

6. En person som mente å ha rett til å kjøre på området ble lagt i lenker mens sønnen så på. Vedkommende ble fraktet til politikammeret. Sønnen ble kjørt hjem av politiet!

7. På alle mulige måter skaper Trønder-Energi frykt, og nå er vi klare i vår dom:

Vi er okkuperte av TE/SWM!

8. Videre dialog med selskapene er ikke mulig!

9. TE skaper angst!

Denne situasjonen fordrer øyeblikkelige reaksjoner fra vår kommune, fylkespolitikere og myndigheter forøvrig!

Trønder-Energi har ikke kontroll på situasjonen!

Aksjonistene venter på en avklaring i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Naturvernforbundet og Miljøvernforbundet har bedt om midlertidig stans!

På grunn av den situasjonen som har oppstått, bør kommunen gjøre det samme!

Ingen kan hindre aksjonister fra å være i området nå. Kampviljen og frustrasjonen er større enn noen gang.

Her må aksjonistenes sikkerhet føre til øyeblikkelig stans, inntil Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avklart omgjøringsbegjæring!


Nå går det både på den fysiske og psykiske helsa løs.

Ordfører og kommunelege er varslet.

Det er lovlige aksjoner som aksjonistene fører, men ingen har sørget for sikkerhet!

Politiet lar seg bruke av TE, og tømmer sine kontorer for betjenter!

Hvor lenge kan fylkespolitikerne godta denne ressursbruken?

Gjennom den tiden Trønder-Energi har vært på øya, har de på alle måter vist at de vil gå langt i å bruke fellesskapets ressurser for å nå sine mål!

Nå letter ørnene fra sine reder, og fugleungene ligger tilbake.

Okkupanter er sluppet inn. Disse kan ikke være her i 25 år!


Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag