Meninger

- Kan noen stanse ”galskapen” som foregår i Nessadalen?

Meninger

Mandag 20 mai startet Trønderenergi sin ”idiotiske” spregning i Nessadalen. Med bistand av et tju-talls politibetjenter, som skulle påse at bl.a. ”strikkende bestemødre” forholdt seg i ro og ikke gikk til angrep på anleggsarbeiderne.

Det snakkes og skrives mye om manglende ressurser i politietaten, og som blir brukt som forklaring på manglende reaksjon på alvorlige hendelser. Men når man registrer prioriteringen fra etaten i dette tilfellet, så får man inntrykk av at det må være et spill for galleriet. Til sammenligning, så gikk det 6 (seks) timer før politiet ankom en alvorlig situasjon med skyting under et arrangement i Klubben sist år.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Så må jeg spørre; er kommunen satt under administrasjon? For hvor er ordfører og resten av kommunestyret, som lar dette skje? Mens de venter på en avgjørelse i departementet, som visstnok kommer i løpet av denne uka.

En slik tafatthet skal man lete lenge etter, det virker som de løper TrønderEnergis ærende. De skulle selvfølgelig sørget for å få stanset ”galskapen” til avgjørelsen fra departementet var klar, det haster da vel ikke slik med å få rasert Frøya-naturen? Både TrønderEnergi og våre politikere bør kunne ta seg tid til å vente i de 2 – 3 dagene det tar å få svar på om denne ”galskapen kan fortsette!


Arild Margido Johansen

Pensjonistpartiet Frøya