Meninger

- Rett og slett useriøst å skape et scenario om at all annen flora går til grunne og vi får en jungel av monstertrær

Meninger

Må sitkagrana bekjempes?

Johan G Foss har reagert på mitt innlegg om sitkagrana den 14. mai. I sitt innlegg i Hitra-Frøya 21. mai skriver han: Problemet er at den rikdommen og variasjonen jeg skriver om ikke vil øke på. Den vil forsvinne.

Hva han nå mener med det? Det er mer enn 60 år siden vi startet med planting av sitkagran på Frøya, og det er altså plantet over en million av arten i løpet av disse årene, og det har til nå blitt gjort lite for å bekjempe treet, til tross for det har det ikke skapt noen store problemer for frøyværingene.


 

Det er riktig som Johan G skriver, og som også jeg innleder med i mitt innlegg: ”Sitkagrana har større spredningsevne, vokser raskere, er mer hardfør og mer saltsterk enn noe annet treslag”.

Det er jo nettopp derfor den egner seg i vårt barske kystklima og kan være en resurs til fremtidig inntekt.

Han skriver videre: ”Sitkagrana vil legge hele landskapet under seg, kvele all annen vegetasjon og gjøre landskapet om til en monokultur. Ikke bare fast-Frøya, men også øyer og holmer vil etter hvert bli dekt av kompakt, ugjennomtrengelig sitkagranskog.”

Voldsomme påstander vil jeg si, slike dommedags spådommer er det vanskelig å ta seriøst, Johan G. Sitkagrana har eksistert på Frøya i mer enn 60 år, uten at noen har gjort noe for å bekjempe den, alikevel har ikke annen vegetasjon hatt noe problem med å overleve.


Mening

Meninger

 

Ja, du sprer et skrekkscenario Johan G, vi som har vokst opp og bor på Frøya er alle glade i frøyanaturen, men vi har litt forskjellig syn på hva som gjør øya vår rikere og vakrere. Jeg vil påstå at det er rett og slett useriøst av deg å forsøke og skape et scenario om at hvis vi ikke utrydder sitkagrana, så vil all annen flora gå til grunne og vi vil få en jungel av monstertrær.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Jeg forstår at det er en tverrpolitisk enighet om å sette inn tiltak for å bekjempe sitkagrana, men jeg tror ikke denne enigheten gjelder alle representanter i kommunestyret. Jeg er overbevist om at mange ønsker å bruke en million kroner på andre oppgaver enn til å utrydde et resurstre.

Jeg ser selvfølgelig også behovet for å ”beskatte” sitkagrana, og ikke la den vokse ukontrollert til det blir et problem. Som jeg skrev avslutningsvis i mitt innlegg, så oppfordrer jeg våre politikere å se om sitkagrana kan ha en nytteverdi og om den kan bli en inntektskilde for kommunen.

I Danmark, Irland og Skottland ser de på sitkagrana som en resurs, kanskje vi kan få noen gode råd derfra?


Arild Margido Johansen