Meninger

- Hadde AP lagt denne saken «død» i januar tror jeg ingen hadde stått i Nessadalen og grått

Meninger

Ser at mange har mange har sterke meninger om fylkesmannnens vedtak om at Frøyas vedtak om byggestopp for Trønderenergi er ugyldig. Av alle innlegga på Facebook og to leserinnlegg fra De Grønnes politikere i Hitra -Frøya ang dette så er det ingen som kommenterer hans vedtak. Veldig rart! De snakker om vindturbiner, ørn, natur etc. men ikke om hans vedtak!

Hva hvis dette hadde vært en annen sak, men med akkurat samme hendelsesforløp. F.eks Bewi på Hammarvika når de bygde der i sin tid. «Vi» ombestemmer oss på at de skal få bygge. Vi sier i media at vi har klart å forhindre at Bewi kommer i gang slik at avtalen med kommunen går ut og vi får støtte i dette fra både ordfører og politikere.(kanskje ikke så smart?)

Bewi klager på vedtaket til Fylkesmannen. Hva ser han på når Bewi klager? Lukt, støy, forurensing, naturinngrep etc?

Nei han gjør ikke det! Han ser bare på om kommunens vedtak om at avtalen er utgått er korrekt eller ikke!

Hva han hadde vedtatt vet vi jo ikke siden dette er en «tenkt» sak men jeg hadde blitt sjokkert hvis resultatet ikke hadde blitt det samme som i Trønderenergis sak. Hva hvis fylkesmannen er en stor vindmøllemotstander (kanskje han er det?) og gir kommunen medhold ?


 

Da gjør han selvfølgelig en stor saksbehandlingsfeil da det ikke er det han skal se på når han behandler den. Ang når byggestart er på ett prosjekt har ikke jeg peiling, men hvis entreprenør starter som normalt uten aksjonister den 1. april og jeg kommer forbi den 5. og spør en gravemaskinarbeider som holder på å grave «så dere har startet nå?».

Nei, ikke ennå svarer han. Når starter dere da? Vet ikke. Jeg lurer etterpå. Når starter de?. Fylkesmannen overkjørte lokaldemokratiet ang. byggestans fordi «demokratiet» har gjort ett feil vedtak. Det er ikke noe nytt i det. Både bedrifter og privatpersoner har klagd til fylkesmannen og noen ganger har dette gått i klagers favør. Det kan være greit av kommunen og klage til departementet så vi får «dobbeltsjekket» men den kommer til å falle på «steingrunn».

Utbyggere i Norge (uavhengig av hva de skal starte på) trenger fremdeles ikke å ta i betraktning eventuelle aksjonister før anleggsstart med hensyn på starttidspunkt også etter at denne saken er over! Det er ikke slik vi skal ha det!

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Har lokaldemokratiet blitt overkjørt med hensyn på Vindmølleparken? NEI! Der har vi en AVTALE!

MDGs represantant på Frøya og flere med han forstår ikke hvorfor Trønderenergi er så ivrig på å komme i gang. Det er vel ikke så rart hvis det stemmer som de sier at de taper ca 500.000 per dag. Uansett så blir det nok «vi» som må betale dette. Greit at det ikke blir dyrere enn nødvendig?

Regner med at Trønderenergi kommer med ett erstatningskrav til kommunen. Enhver bedrift eller privatperson liker ikke å bli påført tap p.g.a en annen parts feil. Styret i en bedrift er forpliktet til å ta vare på selskapets verdier. Vi får håpe de gjør en dårlig jobb! I en eventuell rettsak så er det ikke snakk om hvem som vinner. Det er bare beløpet det blir snakk om!

Hvem har hovedansvaret for at folk gråter i Nessadalen og er psyksisk nedbrutt? Det har Arbeiderpartiet som med sin totalt håpløse helomvending i januar da NVE måtte trekke konsesjonen for at AP skulle stemme for folkeavstemming . Det gjorde som alle vet ikke NVE . Likevel stemte de for folkeavstemming kort tid etter!

Hadde AP lagt denne saken «død» i januar tror jeg ingen hadde stått i Nessadalen og grått.

AP har opptrått både feigt og uansvarlig i denne saken etter min mening.

En ting er i hvert fall helt sikkert. Folkeavstemminga ga ingen vinnere. Hele Frøyas befolkning TAPTE.

Ordføreren har ikke gått ut offentlig med om hun er for eller imot, men skal gjøre dette før høstens valg.


 

Til denne og alle de andre uttalelsene hun har kommet med i denne saken. Det er kanskje bare meg,men jeg forstår ingenting. Våre politikere bør ikke gjøre dette til en sak i høstens valg i det hele tatt. En sak som er gått inn i historiebøkene. Fortida før vi ikke gjort noe med!

Denne saken må ha fått den mest talentløse behandlinga av en sak i norsk kommunehistorie.

Statkraft er medeier og drifter 4-5 vindmølleparker i England. Noen engelskmenn sier vel det samme som en del av oss sier: «Norsk storkapital kommer her og raserer engelsk natur».

Hvis Statkraft eier 50 prosent, betyr det at 50 prosent av strømmen går til Norge? NEI!

Det er noe som heter «Målet helligjør ikke midlene». Det har ikke Frøya gjort og derfor har vi tapt.

Frøyværing