Meninger

- Vi føler oss truet og utrygge!

Meninger

Jeg kan avkrefte at Trønderenergi har vært på tilbudssida etter vårt dialogmøte. Der ble vi som kjent enige om flere punkter. Disse punktene ble brutt fra TE’s side allerede mandag morgen, 1. virkedag etter møtet. Da ble motstandere beordret bort av politiet, med beskjed om at leiren skulle fjernes innen en time.

Det var to brudd. Vår avtale var at vi skulle ha dialog med TE, og at vi skulle enes om et sted for leiren som skulle være et «fredet» sted der alle kunne føle seg trygge.


 

Dette skjedde ikke. Istedet stengte de veien i flere timer, mens noen få motstandere som var på stedet ble «påpasset» av politifolk. Det var ikke noe opp-rør på forhånd, kun fredelige motstandere som forholdt seg i ro på motsatt side av veien.

Utover dagen kom flere politi til stedet. Ingen flere var sluppet inn i området, likevel var det 22 politi til stede. Kommunikadjonsdirektør Eidem uttalte til meg på telefonen og senere til Frøya.no at de ikke skulle jage oss fra stedet. Dette ble det også klart gjort uttrykk for på dialogmøtet fra Eggan og Remmen Bull.

Det som skjer nå bryter med alt dette. I dag har fredelige, uskyldige vindkraftmotstandere blitt jaget langt ut i marka. Ingen tydelige grenser. Noen politi sier at vi ikke kan være innenfor 500 m andre sier 1000 meter. Ingen av de har peiling på hvor den grensa går, det er ikke oppmålt og ikke merket. De som bor i nær-området er nærmest fanget i sitt eget hus. De har ikke lov til å bevege seg i sitt eget nærområde.


 

Dette er helt hindides alt vi kunne se for oss. Ingen av oss har trodd at politiet noen gang skulle behandle oss på dette viset. Politiet som er tryggheten i samfunnet. Politiet som er de vi ringer til når vi føler oss truet og utrygge. Hvem skal vi ringe til nå? Vi føler oss truet og utrygge!

Herr kommunikasjonsdirektør Eidem henviser til en samtale sist i forrige uke. Jeg kan bekrefte at jeg hadde en samtale med Eidem. Der ba han om bi-stand, ikke for å få folk til å holde seg unna under sprenging som han sier, men for å ikke drive herverk og ulovligheter.

Da svarte jeg at vi i aksjonsgruppa allerede har gått ut og anmodet om det, både gjennom vår felles pressemeldig og gjentatte ganger tidligere. Ingen spesifikke hendelser ble nevnt, og jeg spurte ikke. Jeg sa at utover det vi allerede har gjort var det ikke aktuelt for oss å gjøre noe videre.

I.f.t sprenging ser vi det som TE’s ansvar å trygge området på VANLIG MÅTE, slik andre anleggarbeidere gjør når de skal sprenge. D.v.s stenge veien i 20-30 minutter under selve sprengingen og merke av et område som folk må holde seg utenfor. IKKE stenge veien en hel dag og jage folk kilometervis inn i marka.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Trønderenergi har brutt alle avtaler, de har ikke vært på tilbudssida. Jeg forklarte Eidem på fredag at jeg ikke ser noe poeng i videre dialog. Dialogen oppleves ensidig og full av løgn.

Fylkesmannens vedtak er gjort på uriktig og tynt grunnlag. Frøya kommune har tatt saken videre til kommunal-og moderniseringsdepartementet. Saken er ikke endelig avgjort. Det Trønderenergi nå gjør er uopp-rettelig. Vi tror KMD vil fatte en avgjørelse i vår favør. Saken er så opplagt. Derfor er vi i Nessadalen for å vise vår motstand mot det som nå skjer. Vi gjør det på lovlig vis. Vi er fredelige. Vi har et stort hjerte for Frøyasamfunnet og Frøyanaturen. Vi er ikke kriminelle. Hvorfor blir vi behandlet som det?

Med hilsen

Lene Dahlø Skarsvåg