Meninger

- Styrer mobben på Frøya?

Meninger

Mobbing - en hersketeknikk

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese har opplevd å bli hetset for bompenger i sin kommune. Hun står for noe som kanaliserer hat fra noen av innbyggerne tydeligvis.

At angrepene har gått videre enn det som en politiker må tåle må vi være enige om, da også hennes barn har blitt utsatt for hets og fysiske angrep.

På Frøya har nedsettende kommentarer versert i diverse fora på facebook om vindkraft, og kommunepolitikere er angrepet i flere leserinnlegg for å være ansvarlige for utbyggingen.

Ordfører Berit Flåmo har også fortalt om ufine telefoner til pressen i denne prosessen.

Angsten for å være utenfor

Å angripe folk som ikke har de rette meninger er et fenomen som tidligere var mindre altomgripende enn det vi opplever i dag via sosiale media. Baksnakking og sladder, som i gitte situasjoner har kommet til direkte konfrontasjoner, forekom tidligere.

I den hensikt å få én gjeldende oppfatning rådende.

Selv har jeg nok opplevd mye av det første (baksnakk og rykter), mens det siste ikke er så enkelt av opplagte grunner.

Heller ikke er jeg så enkel å mobbe på nett, da jeg som regel ikke tror dét er intensjonen, og derfor ikke blir provosert. Nettrollene kommer kanskje også litt til kort når de ikke får den ønskede effekt, og de i stedet møtes med saklig mot-argumentasjon.

Styrer mobben på Frøya?

Personangrep på kommunepolitikere, ansatte i kommunen og andre folk, som ikke mener det de skal mene, kan ingen nekte på har pågått. Heller ikke oppfordringer til sanksjoner mot alt fra entreprenører til å nekte folk tjenester har forekommet uten at de som kaller seg ledere for aksjonistene har hatt motforestillinger inne i gruppa på facebook.

Formannskapsmøter og kommunestyremøter har hatt et fraggleberg sittende på tilhørerplass. Vi som har fulgt sendinger fra møtene live har vi vært vitne til tilrop og applaudering til den ønskede retning.

Det er selvsagt ikke mulig å få et svar på om dette har hatt en effekt og ført til kommunestyrets siste krumspring. Eller om kommunestyret har tatt populistiske valg, eller har stemt ut fra sin oppriktige overbevisning.

Men det er absolutt grunn til å påpeke hvordan de objektivt har vært, og tenke litt gjennom hvordan vi som kommende kommunepolitikere skal forholde oss til dette.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Vi skal lytte til folk, men ikke la oss mobbe til noe vi ut fra bedre vitende ikke kan stå inne for.

Jeg tror folk ønsker reflekterte, opplyste og selvstendige tenkende politikere og ikke lydige lakeier for den som klarer å mobilisere mest penger og goodwill og roper høyest. Mobben må ikke få styre.


Geir- Are Valle

1. kandidat for KrF