Meninger

- Sitkagrana MÅ bekjempes!

Vi vil ikke ha Frøya dekt med tett, ugjennomtrengelig sitkagranskog, skriver Johan G. Foss 

Meninger

Det voldsomme vekstpotensialet til sitkagrana gjør at det er stor sans for den innen skogbruket. Men fra naturvernsida blir den omtalt som pøbelgran. Den har vært planta i store mengder på kysten, tidligst ved Haugesund og Bergen, der det høgste treet er målt til 46 meter (2008).


Mening

Meninger

 

Sitkagrana er frisk, vakker og uskyldig de første 10–15 åra, og den var til fryd og glede for alle skogentusiaster. Jeg var blant de største entusiastene, full av skogbegeistring, sterkt påvirka av kapitlet Skogen i Nordahl Rolfsens lesebok.

Men allerede på slutten av 1970-tallet så jeg hvor dette bar hen og prøvde å slå alarm. De siste åra har allarmen gått og sitkagrana bekjempa av naturinteresserte folk langs hele kysten (NRK Nordland 2014: Frykter ‘pøbelgran’ vil gi økologisk katastrofe), og Artsdatabanken har satt sitkagrana på svartelista i den mest alvorlige kategorien.


 

Påstanden om at Frøya, også øyene, vil gro igjen av kompakt, ugjennomtrengelig sitkagran om den ikke blir bekjempa, er ikke noen dommedagsspådom, det er en realitet. Vi har allerede en voldsom, aksellererende spredning etter at stadig flere av sitkagranene når «kjønnsmoden» alder. Det er bare å kaste et blikk i veigrøftene mange steder. Kraftige tiltak må settes inn NÅ.


Johan G Foss

Frøya Venstre