Meninger

- Demonstrerer for sin egen undergang

Meninger

Jeg så partileder-debatten på NRK sist uke. Det handlet om bompenger, veiprising, kvotekjøp, og problemer knyttet til miljø i byene. Men det var ingenting om klima og de globale utslippene vi må stoppe. CO2-utslipp fra biler utgjør kun 17 prosent av totalen. Hovedsynderne er kullkraft, gasskraft, skipsfart og flytrafikk.

FNs klimapanel har gjentatte ganger vist til at fossilt brensel må fases ut hvis vi skal unngå et klima som fører til total katastrofe for det globale miljøet.

Her har vi to valg. Enten en drastisk vurdering av vår levestandard. Eller å finne nok alternative rene energikilder. På nåværende tidspunkt er det solceller og vindkraft som er teknisk tilgjengelig. Av disse er vindkraft av mange årsaker det mest relevante.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Sola er som kjent utømmelig på ren energi, og kilden til både vindkraft og vannkraft.

Folk som demonstrerer mot vindkraft, demonstrerer egentlig for sin egen undergang. Og man finner bagatellmessige grunner til sitt standpunkt. Det siste eksemplet jeg så var en plakat som skulle vise at vipa på Frøya er truet på grunn av vindkraftutbygginga. Det er mange år siden vipa ble utryddet på Frøya, takket være totalfreding av rovfugler. Et nødvendig miljøtiltak, sier mange.

Jeg er vel så gammel at jeg slipper unna det meste av problemene jeg har vært med på å påføre oss. Jeg visste det ikke. Men jeg håper de som er unge i dag, vet bedre.


Guttorm Reppe