- Her er det flere ting som skurrer, Guttorm

Meninger

Leser i meninger i HF på nett 31/5-19 at Guttorm reppe bagateliserer motivene til demonstrantene mot det planlagte vindkraftverket på Frøya.

Han bruker FN`s klimapanel som alibi for å mene at vi, demonstrantene, demonstrere FOR vår egen undergang!

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Her er det flere ting som skurrer. Har ikke Reppe lest FN´s rapport om naturmangfold? Denne rapporten beskriver at vi er like avhengig av vår natur for å nå våre klimamål som noe annet.

Tror Reppe at strømmen fra vindkraftverket som en tenkt på Frøya kommer i stedet for kullkraftverk?

Det gjør den altså ikke. Det er i dag under bygging eller planlagt bygd nesten 1000 kull- og gasskraftverk i verden i dag.

Vindkraftanlegg kommer i tillegg til kullkraft.

Sola er i følge Reppe er kilden til vindkraft og vannkraft også, men hvorfor kan vi ikke bruke solkraft som energikilder på våre hjem? Det er både billigere og mere naturvennlig enn vindkraft (Men det blir ikke så mye penger i lomma på kraftselskapene da). Vi kan begynne med offentlige bygg.


 

Han beskriver også i sitt innlegg at vipa er utryddet fra Frøya.

Reppe er så vidt jeg vet en flittig bruker av naturen, og jeg blir litt forbauset over at han tror vipa er utryddet av rovfugler.

Det finnes en god del viper igjen på Frøya, og kommunen har en plan for å få få bukt me både kråke og ravn-problematikken. De er ikke totalfredet.

Mener Reppa vi må bygge vindturbiner for å få bukt med våre rovfugler?

Hans innlegg var veldig kort, og man sitter igjen med flere spørsmål om hva han mener enn det han klarer å besvare.

Hvorfor har han i det heletatt tatt seg bryet å sende inn et sånn innlegg?

Håper Guttorm kan svare på en del av disse spørsmål.


Mvh Eskil Sandvik

Leder for aksjonsgruppa

«Nei til vindkraft på Frøya»