Meninger

- God plattform for fiskeripolitikk

Meninger

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre har gått gjennom de punktene som angår fiskerinæringa i den politiske plattformen som ble framlagt av den sittende regjeringa etter utvidelsen siste vinter.

Utvalget har ingen problemer med å slutte seg til de generelle mål for Norge som sjømatnasjon, bærekraftig utnyttelse av bestandene, markedsadgang, rekruttering og verdiskapning som går fram av plattformen.


Det er videre gledelig at plattformen har konkrete mål i spørsmål som:

- Ikke gjennomføre strukturendring for fartøyer under 11 meter.

- Ikke foreta omfordeling av fiskeressurser mellom fartøygrupper.

- Ikke gjennomføre endringer i taket for strukturordningen i de ulike fartøygruppene. Strukturkvoter faller tilbake til gruppen ved periodens utløp.

- At prinsippene i deltakerloven, fiskesalgslagloven og havressursloven ligger fast.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre mener det er utvilsomt at Venstres (og Kristelig Folkepartis) medvirkning i regjeringa har bidratt til at vi kan betrakte dette som en god plattform for fiskerinæringa.


Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre,

Arild Jan Holmen,

leder