Meninger

- Endelig fikk jeg katta ut av sekken

Meninger

Svar til aksjonsleder Eskil Sandvik:

Jeg har lenge prøvd å forklare at demonstranter er på tynn is når de demonstrerer mot produksjon av ren fornybar energi. Som svar på det første Eskil spør om: jeg har satt meg godt inn i klimapanelets intensjoner, som i hovedsak er å fase ut all CO2-produserende, ikke-fornybar energi. Greier vi ikke det innen fristen FN har satt, så vil noen vindkraftturbiner her på Frøya bety lite fra eller til for å ta vare på det biologiske naturmangfondet du er opptatt av.


 

Har du ikke oppfattet at klima og miljø har nøye sammenheng. Er det den kunnskapen dere mangler når dere langt på vei lager en Alta-demonstrasjon på Frøya?

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Jeg har før argumentert med at en kilowatt produsert ren energi er en kilowatt mindre med fossil energi.

Dette med vipa jeg bruker som eksempel: jeg er svært glad for at du observerer mye vipe en eller annen plass på Frøya. For meg ville det vært en kjærkommen opplevelse å se en hekkende vipekoloni igjen. Du må fortelle meg hvor det er. De få observasjonene jeg har gjort i det siste er enkeltindivider som sannsynligvis søker forgjeves etter sin make.

Du har også stilt meg spørsmålet om jeg vil bygge vindturbiner for å få bukt med rovfuglene. Ett sånt spørsmål sier mye om din begrensede horisont i denne saken, og fortjener ikke noe svar fra meg.


 

Til slutt, Eskil: Du ser negativt på at noen skal tjene penger på å bygge fornybar energi. Hva ville vi hatt av virksomheter hvis ingen skulle tjene penger? Dette er jo ren reaksjonær tankegang.

Jeg skulle sett at de som tjener penger på Frøya i dag, hadde spyttet i skåla. Investeringer i produksjon av ren energi vil bli svært lønnsomme investeringer med tida. Når virkningene av CO2-forurensningen for alvor slår inn, da tror jeg at de som da rår over produksjon av fornybar energi, vil få et svært ansvar for å berge det globale mangfoldet som vi alle er avhengige av for å eksistere på denne vår klode.

Det ble ikke så langt innlegg denne gangen heller. Jeg bryr meg ikke om detaljer og bagateller i en sånn sammenheng.


Guttorm Reppe