- Meninger

- Vi er overkjørt og voldtatt

Meninger

Jeg håper at aksjonistene i Nessadalen har hatt en stille og avslappende pinse, og at bateriene er fulle til ny innsats. Men nå må vi alle stå opp og kjemp for våre rettigheter, for det er vi innbyggerne på Frøya som har alle rettigheter til øya vi bor på IKKE Trønderenergi og tysk storindustri!

Det er rett og slett utrolig at ledelsen i et energiselskap, som til alt overmål er eid av kommune- Norge, ikke kan se realitetene i denne konflikten, og ikke er villig til å lytte til eller kompromisse med verken kommuneledelse eller kommunens innbyggere. De tar heller ikke på alvor de advarslene som kommer,  verken fra ornitologer eller de som påpeker faren for forurensing ved en eventuell lekkasje.

Hadde Trønderenergi vist velvilje til en dialog, hadde vi kanskje funnet et alternativ til det å rasere et NLF-område. Hvis man på død og liv må bygge disse vindmøllene, som vi egentlig ikke har behov for, må det finnes mer egnede steder for å plassere disse, også på Frøya.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Vi frøyværinger føler oss overkjørt og voldtatt, en politipatrulje på 22 betjenter, som egentlig skulle hatt fokus på folks rettigheter og sikkerhet, bistår en overgriper til å voldta vår natur.

Politiet hevder de er der for folks sikkerhet, men det har ingenting med sikkerhet å gjøre når de uten grunn fotfølger folk i vår utmark, og uten grunn setter håndjern på en person mens hans mindreårige sønn bivåner det hele.

Politiet er kjøpt og betalt av Trønderenergi, som igjen er kjøpt og betalt av tysk storindustri.

Dette bringer assosiasjoner til en annen tid, vi frøyværinger ble også da overkjørt og voldtatt, og folk ble jaget fra husa sine og måtte flytte inn i løer og naust.

Bygging av vindmøller på Frøya har virkelig blitt en storpolitisk sak, når den tyske Ambassadøren til Norge skriver brev til kommunalministeren for å få et møte, sannsynligvis med den hensikt å forsøke å påvirke beslutningen. Selv om møtet med Ambassadøren ikke ble avholdt før det ble konkludert i saken, er det nærliggende å tro at henvendelsen hadde en viss innflytelse. Konklusjonen ble som kjent at fylkesmannens vedtak var riktig, og Trønderenergi og tysk storindustri kunne fortsette sin rasering av Frøyas fauna.

Dette kan vi ikke akseptere! Jeg oppfordrer alle trøndere, men spesielt frøyværinger til å ta del i aksjonen mot utbyggingen som foregår i Nessadalen, og jeg oppfordrer alle trøndere til å vurdere sitt forhold til Trønderenergi. På grunn av Trønderenergis arrogante holdning overfor folkeviljen på Frøya, oppfordrer jeg alle trøndere til å vurdere en annen strømleverandør.


Lykke til!


Arild Margido Johansen