Mneinger

- Sitkagrana - pøbel eller venn?

Meninger

Tanker fra en oldefar.

Undertegnede er en for lenge siden pensjonert småbruker fra Indre Fosen, men jeg har i årene 1954-55 levd i Bispøyan i da Kvenvær kommune. Det ble plantet sitkagran der ute med kommunal velsignelse. Jeg tok også med noen avleggere til Skaugdalen i da Rissa kommune.


 

Det jeg så var at ute i øyene vokste den og spredde seg voldsomt, men i Skaugdalen vokste den ikke like hurtig..

Jeg har i hele mitt yrkesfaglige liv elsket skog og skogskjøtsel. Har også vært i Sverige på skogsarbeid.

I 2009 ble jeg spurt av et søskenbarn om jeg kunne komme å hugge noen trær på Monsøya i Bispøyan. Dette for å rydde tomt til et hytteprosjekt, ca. 80 trær måtte fjernes.

Jeg så straks at dette var en ressurs som kunne bli til materialer. I Tyskland var denne tresorten etterspurt, visste jeg.

Kona til min arbeidsgiver bestilte et minisagbruk fra Logosol på Inderøy. Dette kom i flatpakker, totalvekt 52 kg. I nøstet ble dette skrudd sammen og båret til tømmerstokkene. Der ble stokkene foredlet til planker og bord.

Hus ble oppført av selvplantet, selvhugget og selvsaget virke. Meningsfylt og morsom aktivitet for to gamlinger.


 

Sitkagrana råtner ikke slik som vanlig gran, og egner seg til bruer og klopper. God til ved også.

Feilen var nok at grana ble plantet, men ikke skjøttet. Folk dro sin vei. Fuglelivet er også helt forandrer etter at fastboende flytta, gås og ørn dominerer nå. Så 11 forskjellige ørner på en tur ute i skjæra. Oter og mink er det også, spesielt oter.

Vi ser både Hitra, Frøya og Smøla fra øya vår. Vindmøllene også uten at jeg skal si noe om dem, men slike feider skaper svært dårlig klima og miljø, også negativt ladet energi.


Mening

Meninger

 

Ragna Engvik skrev et dikt angående energi. Det gikk med 14 muskler når man var sint og sur, men bare fire for å være blid og glad.

Et råd angående energisparing: Når jeg ser så mange engasjerte friske og raske pensjonister tenker jeg; enn om de hadde anskaffet seg slike minisagbruk og foredlet sitkagran til materialer og nytte og gagn. Slik virksomhet gir glede og sunn mosjon, og viser også unge en god holdning til ressursutnyttelse.

Oppskriften på å avfolke slike samfunn som Bispøyan er: Legg ned skolen, fjern all infrastruktur og plant sitkagran.

I strid med de fleste mener jeg sitkagrana er en ressurs, fornybar sådan. Binder CO₂ gjør den sikkert også i sin oppvekst.

Slik er mine synspunkt.Martin Hegerberg