Meninger

De fleste og de andre …

Meninger

Vi hører stadig påstander som: “De fleste har det bra” … ”De fleste greier seg godt…”

Finansministeren, som tilsynelatende står på de svakes side, glemmer de svake når hun kommer med uttalelser som: ”De fleste eldre har god råd”. For det er ikke ”de fleste” som er problemet! Det er ”de andre”, det er de som ikke har råd, de som mottar minstepensjon på 13 000 kroner i måneden, de som bor alene og som har de samme utgiftene som ”de fleste.” Det er 180 000 minstepensjonister i landet vårt. De har ikke god råd, de lever under EU’s fattigdomsgrense, men finansministeren ser ikke disse, hun ser bare ”de fleste”. Dersom det er tilfelle at ”de fleste” greier seg godt, da bør det ikke være noe problem å sørge for at ”de andre” får det mye bedre!?

Kunnskapsministeren sier at… ”de fleste skolebarn blir ikke mobbet”… Da har vi vel ikke noe mobbeproblem i skolen? Men hva med ”de andre”? Det er de som har problemer, men som ikke blir sett. I og med at de er så få, skulle det ikke være noe problem å gi de den hjelp og støtte de trenger.

Barneministeren sier at ”de fleste” barn har et godt liv. At i de fleste tilfellene gjør barnevernet en god jobb… Da bør det ikke være noe problem å finne nok penger slik at ”de andre” også får det godt og trygt.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Statsministeren sier at ”de fleste” som bor på sykehjem, har det bra, og at de har et verdig liv, det stemmer helt sikkert. Men det hjelper ikke de som ikke er blant ”de fleste”, de som ikke får komme opp om morgenen, de som bevisst? Eller ubevisst blir feilmedisinert, de som må ta til takke med den behandlingen de får, selv om det ikke alltid er en verdig behandling.

Helseministeren sier at … ”de fleste” som får en livstruende sykdom, blir helbredet, og får behandling innen rimelig tid. Men ”de andre” dør, ministeren sier jo at de er så få, da skulle det ikke være noe problem å finne resurser til å hjelpe ”de andre”.

Jeg kunne vist til mange flere eksempler, de finnes i alle departementer. Vi har fått et samfunn av ”de fleste”, et samfunn der vi blir lurt til å tro at alt er såre vel, og glemmer at det er de få ”de andre” som er problemet og som har problemer. Dessuten sier ministrene at de har bevilget store beløp, og mener med det at problemet er løst, men de store beløp går stort sett til ”de fleste”. Det er det som synes, det er det som gir flest stemmer ved valg. De som sitter nederst ved bordet har ingen stemme, selv om de har stemmerett, så utgjør de ikke flertall.

Pensjonistpartiet har som post nr. 1 å sette søkelyset på ”de andre”, de som ikke blir titulert som ”de fleste”. Pensjonistpartiet er de svake og utsatte gruppers parti, det er de som er viktigst å ha fokus på i et samfunn av overflod, der ”de fleste” klarer seg godt.

Arild Margido Johansen

Pensjonistpartiet Frøya