Fritids-kortet fra KrF

Geir-Are Valle 

Meninger

KrF har i regjering fått gjennomslag for å innføre et fritids-kort til alle barn og unge mellom 6 og 18 år. Tanken er at innehaveren selv skal bestemme hvilke aktiviteter den vil delta på.

Aktiviteten trekkes av kortet og overføres til arrangøren av aktiviteten.

For inkludering og MOT barne-fattigdom

Satsningen er et KrF-tiltak for inkludering og bekjempelse av barne-fattigdom. Vi ønsker gode oppvekstforhold for alle, med mulighet for å delta på fritidsaktiviteter på Frøya.

Ikke alle familier har god økonomi og vi ønsker at barn og ungdom skal ha en lik mulighet til å delta på aktiviteter, uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Siden alle mellom 6 og 18 år vil ha et rammebeløp de kan bruke til fritidsaktiviteter, så vil ordningen også være en stimulans mot lag og foreninger til å skape gode tilbud som er attraktive for målgruppen.

God samfunnsøkonomi

Kommunen har god økonomi og det er stor aktivitet på flere områder. Dessverre ser vi ikke dette gjenspeile seg i barn og unges oppvekstvilkår.

Når en av syv sier de blir mobbet på ungdomstrinnet og over halvparten av elevene sier de ikke trives i sitt nærmiljø (elevundersøkelsen 2018) så har vi et problem.

Frøya har 685 barn og unge i målgruppen i dag. Om vi gir alle 10.000 kroner til fritids-aktiviteter vil det koste kommunen 6,8 millioner i året.

Dette syns vi vil være en god investering i Frøya-samfunnet.

Pengene kommer direkte til lokale lag og foreninger, som må gjøre seg attraktive for målgruppen, og vi kan skape gode oppvekstmiljø også på denne måten.


Frøya KrF

Geir-Are Valle