Meninger

- Strøm-Mafia

Meninger

I disse tider hvor motstand av vindmøller og strømpriser er ofte diskutert på sosiale media, blir det ofte hang til litt usaklige kallenavn på endel offentlige instanser samt kjente politikere, men et ord går ofte igjen MAFIA!

Ofte virker dette som enfoldige uttalelser jeg har likevel sett etter likheter mellom mafiaen, dens metoder og en bestemt kraftleverandør som har spesielt gjort seg til kjenne på Frøya idet siste, satt på spissen kan jeg se klare likheter, noe jeg synes er litt rart, vi lever tross alt i 2019.

Vi hadde kaperbrev fremt til slutten av 1800-tallet, noe som ofte ble kaldt Statsautorisert sjørøveri, litt satt på spissen har vi idag Statsautorisert Strøm-Mafia?


Jeg ser følgende likheter og vil i tillegg opplyse om endel andre opplysninger jeg finner merkverdig i vår tid:


1. I et markedsorientert system så kjøper vi mest av et produkt når det er billig.

Strøm-mafiaen kjenner etterspørselen og fastsetter høye priser i timer i døgnet når de får levert mest strøm.

- Det koster dem den samme vannmengden uansett tid på døgnet

- Overføringskapasitet er ikke noe problem

Typisk Mafia-opplegg!

FLERE MENINGER FINNER DU HER

2. TrønderEnergi kjøper politibeskyttelse. Typisk Mafia-opplegg!


3. Brudd på norsk lov og EU-lov vedr. misbruk av monopol-situasjon.

Konkurranseloven § 11. Utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling

Strøm-Mafiaen har delt Norge i 5 elspot-områder hvorav Midt-Norge inngår i et område kalt NO3.

Normalt så produseres det for lite strøm i dette området, og vi er avhengig av overføringslinjer fra andre elspotområder.

Statnett har laget et unikt prissystem som kun tjener dem selv.

Hvis strømmen er dyrere i Midt-Norge enn i Nord-Norge hvorfra vi mottar strøm, får vi ingen glede av billigere strøm fra nord. Statnett stjeler hele prisforskjellen - rene Mafia-tendenser. I tillegg er det et klart brudd på Konkurranseloven § 11.


4. Manglende konkurranse mellom kraftleverandører.

Alle kraftprodusentene tilbyr pakker hver time med strøm til ulike priser. Pakker med laveste priser får leveransen. Så langt alt ok. Men strøm-mafiaen har konstruert prissystemet slik at forbrukerne ikke får noen glede av pakker med lav pris. Det er den dyreste pakken i leveransen som bestemmer prisen.

Alle tilbydere får dermed betalt med den høyeste prisen uavhengig av hvor lav pris de har benyttet i sitt tilbud.

Eksempler kan vises - på hvordan f.eks Statkraft, TrønderEnergi og andre tilbyr elkraften i trappetrinn.


5. Trøndelag har lavere pris enn Nord-Norge, men trenger mer strøm derfra.

Om vi selv dekker 95% av strømforbruket, og trenger litt mer fra nord så har Strøm-mafiaen konstruert et snedig prissystem for dette også.

Vi må betale nord-norsk pris for hele strømforbruket - også det som ble tilbudt til lavere pris i Trøndelag.

Tilslutt vil jeg nevne at Verdal /Levanger sitt lensmannskontor stenger 8 uker i sommer p.g.a ressursmangel, mens det på frøya står 4 politibiler pr d.d


Stig Strøm Sæther