Meninger

- Når ble det ok å angripe barn på denne måten?

Meninger

NÅ ER DET NOK!


Vår sønn på 18 år ble utsatt for blind vold i helga. Helt uprovosert ble han slått i ansiktet to ganger og sparket mens han lå nede. Grunnen skulle i følge utsagn fra gjerningspersonen være at sønnen angivelig skal være vindkraftforkjemper. Samtidig hører jeg om barn av Trønderenergiansatte som må ha oppfølging av skole og politi på grunn av netthets og ubehageligheter i skolegården.


HVA ER DET SOM SKJER? Når ble det ok å angripe barn på denne måten? Hvordan kan en rettferdiggjøre å bryte menneskers grunnleggende rettigheter til trygghet og egne meninger for en sak?


Uansett hva en synes om vindmøller og om aksjonsgruppa nei til vindkraft på Frøya, kan en ikke annet enn å beundre engasjementet og standhaftigheten. Samtidig lurer jeg på om gruppa er klar over hvilke krefter de har satt i gang i lokalsamfunnet og hva dette vil gjøre med oss framover. Det er tydeligvis ikke alle som forstår forskjell på snørr og bart, sak og person og som synes det er helt legitimt å komme med grove personangrep, udokumenterte påstander og tillegge andre meninger de ikke har.


Som foreldre har vi ansvar for å oppdra våre barn til å bli gangs mennesker. Slik debatten i vindkraftsaken har utviklet seg har jeg en flau smak i munnen når jeg snakker med mine barn om nettvett, ytringsfrihet og folkeskikk.


Jeg vil ha meg frabedt at vår familie dras inn i vindkraftdebatten uten at vi har bedt om det selv, og forventer særlig at barn får gå i fred uansett hvilke meninger de måtte ha og hvem de har som forelder. Jeg forventer også et svar fra aksjonsgruppa «Nei til vindkraft på Frøya» om hvilke tiltak de gjør for å bidra til et sunt debattklima, hvordan de forholder seg til at det utøves vold og hets i deres navn og hvilke tanker de har om hvordan vi som øysamfunn skal forholde oss til hverandre etter at denne saken en gang er over.


Tigermamma