Meninger

- Ble sendt heim tre ganger etter fall

Meninger

Det hele startet for fire måneder tilbake. Min far som bor hjemme alene falt, og greide ikke å tilkalle hjelp. Han ble funnet først lite døgn senere.

Deretter ble han sendt med ambulanse til sykehus. Etter et kort opphold her ble han sendt tilbake til Hitra og helsetunet.

Etter noen dager på helsetunet fikk han beskjed om at de ikke hadde plass, og at han måtte sendes heim.

Etter et døgn hjemme var han på nytt uheldig og ble liggende hjelpeløs på gulvet. Dermed ble det ny tur til sykehuset - og etter en stund var han igjen tilbake på helsetunet i Fillan.

Der følte han seg trygg og fikk den hjelpen han trengte.

Men der var det fortsatt ikke plass- og han ble mot sitt ønske sendt heim til en utrygg tilværelse der.

Det gikk som det måtte gå. Nytt fall – og ny ambulansetur til sykehuset – for tredje gang!

Etter et kort opphold her, ble han sendt heim igjen – og etter hvert plassert hjemme. På helsetunet var det ikke plass.

Også personell på sykehuset skjønte at han trengte hjelp, og lovte å gjøre en henvendelse til kommunen om at han måtte få plass på helsetunet.

Vi søkte om plass på helsetunet men fikk avslag, noe min far tok tungt. Det var her han følte seg trygg.

I stedet ble det foreslått å tilby ham plass på Blåfjell, men her man jo langt fra det samme hjelpetilbudet som på helsetunet.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Som pårørende er det fortvilt å være vitne til dette. Min far har vært yrkesaktiv i over 50 år og aldri har bedt om noe. Nå er han 84 år, og har fått behov for hjelp. Dessverre har ikke kommunen plass på helsetunet.

Min bønn til Hitra kommune er: bygg flere ut flere plasser ved helsetunet. Denne gang er det min far som har behov for plass, neste gang er det en annen. Vi blir stadig flere eldre, og behovet for plasser vil ganske sikkert øke.

Jeg skjønner at kommunekassa til tider kan være bunnskrapt. Men da må politikerne omprioritere. Vi kan ikke ha det slik at syke og pleietrengende blir kasteballer mellom de forskjellige etatene.

Er det slik å bli gammel, må jeg si jeg gruer meg.


Pårørende sønn