Meninger

- Dessverre har jeg observert at enkelte allerede har brukt denne saken politisk

Meninger

Aksjonsgruppa ”Nei til vindkraft på Frøya” har stått på natt og dag i 2 – 3 måneder for å vekke våre politikere og utbyggere til å forstå hvilken ugjerning som er i ferd med å skje. De har lagt all sin energi i å forsøke å stanse raseringen av vår natur, og det står det respekt av.

Når det er sagt, så håper jeg at ingen i aksjonsgruppen lar seg bruke i et politisk spill, og jeg oppfordrer alle politikere i alle parti til å være såpass edruelig at de ikke lar seg friste til å slå politisk mynt på en sak som engasjerer tverrpolitisk.

Dessverre har jeg observert at enkelte allerede har brukt denne saken politisk, noe som gjenspeiler seg ved meningsmålingen som ble presentert siste uke. Denne meningsmålingen var vel sterkt påvirket av debatten rundt vindkraftutbyggingen, noe som forhåpentligvis ikke vil prege valget i samme grad.

Kommune- og fylkestingsvalget dreier seg tross alt om mer enn for eller i mot vindkraftverk, og det er faktisk slik at mange av de som stemte ja i 2005 er store motstandere til den utbyggingen som foregår i dag.

For dette er noe helt annet enn det de stemte ja til i 2005. For min egen del må jeg innrømme at jeg ikke helt så konsekvensene av en vindkraftutbygging i 2005, og stemte under tvil ja. Men det betyr ikke at jeg i dag ikke er en like ihuga motstander som de som i 2005 stemte nei. I en av fjellvettreglene heter det: ”Det er ingen skam og snu”, og når det gjelder vindkraftutbygging er det mange som har snudd, og det bør alle engasjerte motstandere være stolte av.

Frøya Pensjonistparti ble stiftet på bakgrunn av utviklingen innen vindkraftutbyggingen og motstanden mot denne. Vi registrerte at mange debattinnlegg bar preg av at debatten var i ferd med å bli politisert, noe som etter min mening ikke tjener saken.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Vi må huske at det finnes vindkraftmotstandere i alle politiske partier, og vi har bruk for alle i kampen mot vindkraftutbyggingen. Det er på tide å glemme ”snøen som falt i fjor” og rette fokus mot det saken gjelder, nei til vindkraft, hvem som sa hva og hvem som var inhabil når? Bør overlates til velgerne å bestemme, for vi har vel alle sagt eller gjort feil i en eller annen sammenheng, så den ”ballen bør legges død”.

Pensjonistpartiet ønsker å skape en ballanse slik at alle som er i mot vindkraftutbygging kan engasjere seg uten å bli tatt til inntekt for et spesifikt politisk system, en vindkraftmotstander fra Frp er like viktig som en fra partiet Rødt, og begge må være velkommen til å engasjere seg i denne kampen.

For Frøya Pensjonistparti er motstanden mot vindkraftutbyggingen viktig, men ikke den viktigste saken.

Sak nr 1 for Pensjonistpartiet er å kjempe for de svake og utsatte grupper i samfunnet, vi vil jobbe for en bedre helse-, sosial-, skole- og eldrepolitikk.

Andre viktige saker som vi vil sette fokus på er grendeutviklingen, vi vil stanse sentraliseringen, og ønsker at alle skal ha de samme tilbud og rettigheter, uavhengig av hvor i kommunen de bor, og vi vil jobbe for et bedre kollektivt transporttilbud.

Dette er saker som vi kan gjøre noe med, vindkraftutbyggingen er jeg redd er en avgjort sak, dessverre!

Arild Margido Johansen

Pensjonistpartiet Frøya