Meninger

- Dessverre Johansen, denne saken kommer det til å bli slått politisk mynt på

Meninger

Arild Johansen fra pensjonistpartiet håper at ingen lar seg friste til å slå politisk mynt på vindkraftsaken, eller la seg bruke i et politisk spill med saken.

Aksjonen har vært tverrpolitisk skriver han.

Jeg har ingen tvil om at saken er tverrpolitisk, men jeg har mine tvil om at ingen har latt seg bruke i et politisk spill i motstanden mot vindkraftverk på Frøya.

Det tverrpolitiske perspektiv

Fra Frøya KrF så skal det ikke herske tvil om at det demokratiske standpunktet, både i laget og i den rådgivende folkeavstemningen, vil ha vært styrende om saken hadde fortsatt i kommende periode.

Jeg er glad for at jeg slipper å forholde meg til det, for da hadde jeg måttet handlet mot bedre vitende. For slik er demokratiet.

Frøya KrF har ikke hatt innflydelse på prosessen som nå har blitt realitetsbehandlet. Et forhold enkelte partier fortsatt har problemer med å forholde seg til. Vi kan alltids uttrykke uenighet, om den er rettidig.

Vi er tre partier som stiller til valg i år (PP, Rødt og KrF) som ikke har hatt innflydelse på det politiske utfallet vindkraftsaken har hatt. Vi har ikke ansvar for den behandling saken har fått over flere kommunestyreperioder.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Forhåpentligvis slipper det kommende kommunestyre å forholde seg til eventuelle konsekvensen av de tidligere kommunestyrenes vedtak. Som kan bli et erstatningssøksmål mot kommunen.

Et eventuelt krav vil jeg selvsagt være med på å bekjempe med all kløkt. Frøya skal ikke belastes for å ha handlet i god tro. På samme måte ville jeg kjempet for å vinne en rettssak om kommunestyret hadde gått til sak om gyldigheten av stoppvedtaket.

Det handler om politikk

Er det egentlig tvil om at saken har hatt et politisk motiv? Hensikten er uttrykt flere ganger. Den er å få en endring i det politiske system. En uttalelse som er gjentatt med en utvetydig politikerforakt i bunnen.

Det vises til klimabløffen. At den brukes for at forbruket skal øke og at penger skal tjenes. For det finnes nettverk, sies det. Nettverk som har til hensikt å rasere Norsk natur for å tjene penger på klimavennlig energi.

Er det virkelig en klimabløff?

Situasjonen på jorden er alvorlig. Vi kan lese om hva det metrologiske institutt i Norge (Yr) og andre lands metrologiske institutt skriver. Også hva NASA observerer fra verdensrommet er verd et blikk.

At dette bestrides i diverse fora som ofte lenkes til fra facebook er jo interessant. Er de pålitelige, eller er det rene agn for å tjene på reklamen som finnes på sidene?

Klimabløffen er det kapitalister som har skapt, hevdes det. For å tjener penger på et økt forbruk. Forbruk fra klimavennlig energi.

En merksnodig påstand. For tenk om vi skaper et klimavennlig samfunn på en bløff?

Å tro på klimabløffen kan være behagelige, for da trenger vi ikke å gjøre tiltak mot klimaendringene, og kan fortsette forbruket av fossilt drivstoff til energi. Et forbruk som fremskynder klimaendringene som vi vet kommer uansett.

Spørsmålet er hvor raskt vi vil det skal skje.

Temperaturstigningen og den positive korrelasjonen til klimagassutslipp er så tydelig at ingen seriøst kan bestrider dem.

Vi kan selv undersøke datagrunnlaget fra et nettsted som rimfrost.no.

Temperaturdata fra hele kloden er samlet her. Mange av dataseriene strekker seg over 200 år bak i tid.

Politikerens oppgave

Så ikke tro jeg ikke kommer til å korrigere oppfattingene selv om jeg må stille meg solidarisk til et demokratisk flertall.

Så dessverre Johansen, denne saken kommer det til å bli slått politisk mynt på.

Det er vanskelig å forholde seg til påstander om helseskader fra infralyd og klimabløffen, samt at det er kapitalister som skal tjene seg rike på å rasere Norsk natur, og Frøya spesielt, som står bak.

Vi kommer til å trenge dette kraftverket på Frøya. Det er påregnelig både med ekstrem-vær, og kraftmangel i fremtiden. Realitetene vil tvinge oss til å redusere klimagassutslipp fra fossile kilder innen et tiår.

Så den elektrisiteten vi kan produsere på Frøya trenger vi. Det er en politikers ansvar å planlegge for fremtiden. Vi må (som eksempel) planlegge for stormflo som vil rasere bygnings-masse og veier her på Frøya. På grunn av klimaendringene.

Upopulære standpunkt må vi tørre fremme om de er nødvendige. De populistiske påstandene må konfronteres.

Å forsøke å få folk til å forstå, og være med på de omstillinger som er nødvendige, viser seg kanskje vanskelig. Det er sterke motkrefter.

Som kristendemokrat er det mennesket som er viktigst for meg, enten det handler med forstand eller følelser, om så rundlurt, så stiller jeg meg bak det. Vi må uansett samarbeide i fremtiden og å ta en sak til efterretning betyr ikke at en er enig.

Geir-Are Valle