Meninger:

- Delvis feil om Sivilombudsmannens behandling av vindkraftsaken på Frøya

Meninger

Oppslag i Frøya.no og Hitra-Frøya om at Sivilombudsmannen avviser klage fra "Nei til vindkraftverk på Frøya" på grunn av at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) får krav fra advokatkontoret Elden, er delvis feil!

Dette er ingen avvisning, men vanlig saksgang. Sivilombudsmannen behandler ikke en sak så lenge den er til behandling i et annet forvaltningsledd.

Svar fra KMD avgjør måten saken vil bli behandlet videre, også hos Sivilombudsmannen.


For "Nei til vindkraftverk på Frøya"


Hans Anton Grønskag