Mening

Pensjonistenes store lønnsløft - en hel krone pr. dag. Minus skatt da!

Meninger

Lønnsoppgjøret fra årets lønns-oppgjør utgjør en hel krone pr. dag. Minus skatt da! Etter flere år med nedgang av pensjonen og underregulering på 0.75 % har vi endelig fått et plussoppgjør.

Pensjonistene kan flotte seg med en hel krone hver eneste dag! Smuler er også brød! Sparer han hele det årlige lønnspålegget kan han spise en middag. Ikke på en flott restaurant, men en middag på tilbud på en av våre spisesteder rundt om.

Sannheten er at dette er flaut og en stor fornærmelse mot flere av en million av oss. Nå må vi pensjonister våkne ut av tornerosesøvnen og gjøre noe med denne urettferdigheten.

Dersom hver tredje pensjonist stemmer Pensjonistpartiet, vil de gi 40 representanter på Stortinget. Dersom alle stemmer slik, vil vi ha fått en stor gruppe på Stortinget som har fått makt. Dersom alle Pensjonister stemmer slik i Fylkestingsvalget, vil det gi 19 representanter på fylkestinget. Vi Pensjonister sitter med mulighet å få makt, men hvorfor bruker vi ikke den?

Per Ervik

1. kandidat

Pensjonistpartiet Hitra

4. kandidat Pensjonistpartiets Fylkestingsliste.