Mening

Har ordføreren drøftet denne etiske problemstillinga?

Meninger

Adressa skriver 4.7.2019 : Ordfører Berit Flåmo på Frøya sier snart hva hun mener om vindkraftutbyggingen.

Før juli er omme vet velgerne på Frøya om ordfører Berit Flåmo er for eller mot vindkraftutbyggingen.

«Jeg er i ferd med å formulere en uttalelse, men vil konferere med styret i Frøya Arbeiderparti før jeg går ut»

Til Adresseavisen i mai sa Flåmo, som stiller til gjenvalg, at hun lovet å fortelle hva hun personlig mener om vindkraftsaken i god tid før valget den 9. september.

«Vindmøllene blir helt sikkert en stor sak i valgkampen, og det er klart velgerne skal få vite hva Arbeiderpartiets ordførerkandidat mener om det.»

Hans Anton Grønskag siteres : «I Ap er kandidatene både for og mot, men folks inntrykk er at de på toppen i partiet, Berit Flåmo og Kristin Reppe Storø, er sterkt for. I alle fall har de sittet med nøkkelen til å stoppe vindkraftverket, men ikke gjort det»

Berit Flåmo sier at hun lenge har hatt klart for seg hva hun mener om vindkraftsaken.

«Hvis jeg hadde vært et vanlig partimedlem, har jeg kunnet sagt hva jeg mener før. Men som ordfører har jeg følt meg bundet av vedtakene kommunestyret har gjort tidligere, (Frøya kommune sa ja og inngikk avtale med utbyggeren allerede i 2005, red.anm.) og ikke villet velge side. Det har jeg tapt på og blitt herset med for.»

Før hun offentliggjør standpunktet sitt, vil hun ha partistyret i ryggen.

« Det er ikke vanskelig, heller ikke kontroversielt.»

Undertegnede har tidligere belyst ordførerens habilitet ved saksframlegg og avstemninger i formannskap og kommunestyre januar 2013. Da satt hun som nestleder i bedriftsforsamlinga for TrønderEnergi. Egenhendig, uten å spørre kommunestyret rundt avstemninga i 2013, vurderte hun seg selv som habil. Dette grunngir hun da TrønderEnergi ikke lenger hadde aksjemajoritet , men kun 50% av aksjene i utbyggingsselskapet Sarepta AS. Dette selskap måtte søke om ny konsesjon, da den forrige konsesjon som TrønderEnergi hadde var utløpt etter 6 år. Ordføreren sørget for at det ikke ble en ny folkeavstemning i 2013, når man hadde ny kunnskap om vindturbiners effekt på miljø. Fortsatt føler ordføreren seg bundet av vedtak fra 2005, og for å fremstå nøytral har hun ikke villet tilkjennegi om hun er for eller mot vindturbiner på Frøya.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Tidligere har Flåmo som Rådmann i 2005 jobbet for vindturbinkraftverk på Frøya. Med sin dobbelstemme i vinter sørget for at de økte turbinhøydene fra 135m til 180 m ikke kom med i klage om MTA planen som måtte godkjennes av NVE. Det kom kun en henstilling til TrønderEnergi og Stadtwerke München om å ikke bygge så høyt.

La oss si at ordføreren tidligere hadde tilkjennegitt at hun var for vindturbiner på Frøya. Hvordan ville det ha påvirket hennes habilitet i følgende etiske problemstilling:

Hennes mann Knut Eidsvaag har drevet Kran og Transportservice på Frøya de siste 30 år og har levert tjenester til vindturbinindustrien på Hitra. Han er eneaksjonær i Strømøylia AS som ble stiftet i 2012. Strømøylia AS er eneaksjonær i Eidsvaag Kran og Transportservice AS som også ble stiftet i 2012. Eidsvaag Kran og Transportservice AS leverer bl.a. tjenester til vindturbinindustrien på Hitra. Omsetningen til Eidsvaag Kran og Transportservice AS har økt fra 8.6 mill kr i 2013 til 13.4 mill kr i 2017. Driftsresultat snudde fra minus 118 tusen kr til pluss 1.3 mill kr i tilsvarende perioder.

Ordføreren har altså en mann som er eneaksjonær i et firma som er eneaksjonær i en virksomhet som kunne ha utsikter til tjenesteleveranser for vindturbinindustrien på Frøya. Kommunestyrerepresentantene og grunneiere Martin Nilsen, Heidi Taraldsen – gift med grunneier og Ann Kristin Kristoffersen, er lenge erklært inhabile når det gjelder saker om vindturbinkraft på Frøya.

Har ordføreren drøftet denne etiske problemstillinga med kommunestyret ellet styret i Frøya Arbeiderparti at hennes manns firma ville kunne tjene godt om det ble bygget vindturbinkraftverk på Frøya?

Jeg har vanskelig for å tro at hennes taushet omkring sitt standpunkt om dette ene og alene er for å kunne representere alle Frøyværingers meninger omkring vindturbiner. Kunne det tenkes at det var bevisst for å ikke bli erklært inhabil i avstemninger angående vindturbinutbygging på Frøya?

Eller var det kun ubetenksomhet? Dette er det kun ordføreren som kan svare på. Det er 2 måneder igjen til kommunevalget og dette etiske spørsmålet ville kunne lett avfeies som skittkasting i valgkampen.

Til det er problemstillingen for viktig. Transparens i politiske avgjerd er en av de viktige garantiene for vårt demokrati.

Steven Crozier

2. kandidat Frøya Rødt