- Morgendagens omsorg må drøftes grundigere

Meninger

Vi undertegnede hadde tidligere i sommer et debattinnlegg i lokale medier om prosjektet Morgendagens omsorg i Frøya kommune.

Dette er et svært prosjekt, både med bygninger og organisering, men det har vært lite debatt om det, bortsatt fra da det var planer om å rive herredshuset og legge Morgendagens omsorg der. Det ble det ikke noe av. I det siste har vi sett et innspill fra Høyres førstekandidat ved høstens valg som mener at det bør være et røykerom i det nye helsehuset. Det kan være et poeng, men absolutt ikke det største og viktigste poenget når dette omfattende prosjektet skal realiseres.

Det er nå omkring fire år siden prosjektet ble satt i gang, og administrasjonen har gjort et omfattende forarbeid etter de vedtakene som er gjort. Ut fra den framdriftsplanen som ble satt, er prosjektet forsinket.

Dette prosjektet, som alt annet i kommunen, er til syvende og sist et politisk ansvar. Vi nevnte i vårt tidligere innlegg at det er flere viktige spørsmål som må drøftes og avklares.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Eksempler på dette er:

1 Bygges helsehus og omsorgsboliger med stor nok kapasitet, eller med nok muligheter for utvidelse? Antallet eldre over 90 år antas å bli nesten femdoblet i Frøya i tidsrommet 2016-2040.

2 Er det realistisk å satse på at frivillige organisasjoner vil være tunge samarbeidspartnere i framtidens omsorg?

3 Er det et realistisk mål at 50% at de ansatte i den framtidige helseomsorgen i kommunen skal ha høyskole- eller universitetsutdanning? Vi mener antall varme hender er vel så viktig som den prosentvise andelen arbeidstakere med høyere utdanning.

4 Vi mener at det bør legges til rette for at folk i øyrekka kan bo lengst mulig i sine lokalsamfunn, med tilbud også om omsorgsboliger.

5 Vi ønsker at det blir tatt en ny vurdering av den framtidige bruken av eksisterende Frøya sykehjem i Hamarvik.


Ellen Marie Hansen,

Albert Stålskjær,

listekandidater

for Frøya Venstre.