Meninger

- Det er nok nå, Rødt!

Meninger

Vi viser til Steven Croziers innlegg den 8.juli 2019 med overskriften “Har ordførere drøftet denne etiske problemstillingen?”

I dette innlegget brukes en debattform som heldigvis er fremmed for oss i det politiske miljøet på Frøya. Det er heldigvis også en unorsk debattform. Å ramme en politisk motstander gjennom angrep på familie og ektefeller er lavmål, Crozier! Det vitner om en desperat jakt etter argument for å ramme ordføreren! Vi går ut i fra at de andre partiene på Frøya er enig i dette.


 

På Frøya har de politiske partiene i det store og hele vært enig i politikken som skal føre til det beste for innbyggerne. Det har vært heftige debatter i flere saker, men aldri før har noen lagt seg på det debattnivået som Rødt nå legger seg på.

Direkte mistenkeliggjøring av enkeltpersoner og deres familier vil vi ikke ha!!

Kommunistpartiet Rødt er et nytt parti på Frøya. Vi i Arbeiderpartiet var spent på dette partiet, og trodde det ville bli et friskt pust som kunne berike det politiske miljøet. Så feil kan en ta!

Rødt har programfestet at privat eierskap skal bort, det offentlige skal eie alle bedrifter. Er Croziers innlegg et ledd i denne politikken?

Styret i Frøya Arbeiderparti

v/leder Kirsten Dragsnes