Meninger

- Hva vil Rødt med Frøya?

Meninger

Steven Crozier mener Rødt er på rett spor når han trekker frem at Berit Flåmos ektemann driver et kranfirma som har hatt økende driftsresultater de siste årene.

På rett spor fordi flere i borgerlig gruppe reagerer, mener Crozier i kommentarfeltet på Frøya.no sin facebook-side, på denne saken.

At borgerlig gruppe reagerer på spekulasjoner rundt en ordførers ektefelles forretningsdrift, at den har vært førende for hvordan ordføreren handler, skulle bare mangle.

Innlegget som står på trykk under meninger i HF 9 juni og kom i nettutgavene til HF og Frøya.no i dagene før, er bekymringsfullt. Av flere grunner. Særlig verdimessig.

Fordi det baserer seg på sladder og spekulasjoner om sammenhenger!

Spekulasjoner som ordføreren på Frøya bør svare på. Men siden Crozier har lagt lista der så skal jeg bedrive litt spekulasjoner om Croziers rolle i den splittende konflikten det siste halvåret her på Frøya. En konflikt som han har bidratt betydelig til.

Prosessen kunne ikke stoppes

Det var ganske klart når denne saken kom på dagsorden at det var en gyldig prosess. Som regulert av lovverk og forskrifter var kommet for langt til å kunne stoppes.

Til tross for dette så ble det holdt et folkemøte 20. mars hvor mange ble gitt det inntrykk av at saken kunne stoppes, at det er en el-mafia som står bak, og at det er skadelig infralyd med vindturbiner.

Skadelig infralyd var Croziers bidrag. El-mafiaen var det en forfatter av en spenningsroman som bidro til, og det lovlige var det en forretningsadvokat, med offentlig forvaltning som spesialfelt, som bedrev spekulasjoner rundt.

Advokaten forsvant ut av bildet, romanforfatteren driver fortsatt med det han kan best, og Crozier fortsetter å spekulere i sammenhenger som en ikke kan se (eller høre), men som er der. Nå som politiker for Rødt.

Røds rolle

Om Crozier var medlem av Rødt før denne saken om kraftverket tok av i media vet jeg ikke. Han dukket opp som 2. kandidat når konflikten sto på som verst, og kommunestyret var i bevegelse mot de feilaktive vurderinger som ble gjort, og valglister for det kommende kommunestyrevalg ble levert.

Det vi vet om Rødt er at de vil kommunalisere og statlig drive det meste i samfunnet.

Byråkrater skal styre i Norge under Rødt. Vi vil ikke kunne velge i tjenestetilbud slik vi i dag kan gjøre, men ta til takke med det offentlige tilbudet under Rødt styre.


 

Energiforsyning er en viktig, om ikke den viktigste tjenesten vi har i et moderne samfunn. Rødt erkjenner global oppvarming sentralt, og at det trengs tiltak for å motvirke klimaendringer. Bare det ikke er fra vindkraft.

De vil altså ikke ha vindkraft på land og det skal ikke være konkurranse om kraftleveranse.

Staten skal eie både produksjon og fordeling av elektrisk kraft under Rødt styre. Slik kan kanskje det offentlige regulere folks energiforbruk, og på den måten løse klimakrisen tenker Rødt.

For det er regulering av folk, som uten reguleringer vil handle til skade for seg selv og andre, som ligger dypt i det kommunistiske tankegodset.

Norges Miljøvernforbund

En annen aktør mot kraftverket på Frøya er Norges Miljøvernforbund. Organisasjonen ble startet etter at lederen av Hordaland Naturvernforbund ble kastet ut av Naturvernforbundet for en mannsalder siden.

Den tidligere lederen av Hordaland Naturvernforbund ønsket å drive geriljavirksomhet, og på Frøya kjenner vi han som mistenkt for sabotasje mot laksenæringen.

Å bli en "Green Warrior" er en utmerkelse som kan sammenlignes med å bli tatt opp i en MC-klubb. Hvor det henges en vest på aksjonister som fyller bestemte kriterier.

Det er ingen påviselig sammenheng, men det er grunn til å påpeke forholdet mellom Rødt og Norges Miljøvernforbund. For det finnes nettverk. [sarkasme]

Norges Miljøvernforbud ser ingen vits med vindkraft overhodet. Enten til lands eller til vanns.

Fra de ekstreme miljøvernere kjenner vi figurer som Paul Watson, som mener mennesket er en kreftcelle på jorden, og Paul Ehrlich som ønsker å begrense mennesket til 2 milliarder individer på jorden.

Gjennomsiktighet i nettverk

Det finnes nettverk. Nettverk som arbeider skjult for å få gjennomslag for sin agenda hevdes det. Når det gjelder kampen om klimakrisen er det neppe mye skjult, heller ikke at et av tiltakene mot den er mer fornybar energi.

At tiltakene genererer fortjeneste, får sikkert Rødt til å se rødt.


Meninger

- Man skal være varsom for å trå over grensen til usaklig mistenkeliggjøring

Replikk til Steven Crozier, 2. kandidat for Frøya Rødt.

 

Universet Rødt, Norges Naturvernforbund og diverse facebooksider befinner seg i har riktignok hevet begge deler: - At vindkraft både er ulønnsomt og lønnsomt.

Røds løsninger er forsøkt implementert uten hell siden Marx og Engels.

Når Rødt angriper ordfører Flåmos styre, så har de vel en oppfatning av at de kunne gjort det bedre.

Jeg tror intensjonene er de beste for de som velger Rødt, men jeg vil advare mot det forførende i denne ideologien. Den er forsøkt i mange varianter, men lar seg vanskelig gjennomføre uten totalitarisme, og krever muligens at et nytt menneske (i begrenset antall) som kan leve på jorden.

Hva som skal skje med de som ikke tenker rødt, og ikke lar seg omskolere, er litt uklart.

Så om vi nå ser på hvilke sammenhenger, som er like spekulative som de Crozier beskriver, som kan være bakenforliggende så må vi undre om alle våre menneskelige svakheter og feil forsvinner om det kommunistiske systemet Rødt ønsker vinner frem.

Jeg mener Crozier flere ganger har bevist at det nok kan bli vanskelig.

Geir-Are Valle

1. kandidat Frøya KrF