Meninger

- Man skal være varsom for å trå over grensen til usaklig mistenkeliggjøring

Replikk til Steven Crozier, 2. kandidat for Frøya Rødt.
Meninger

Steven Crozier har i innleggs form i lokalpressen ved flere anledninger stilt spørsmål ved habiliteten til ordfører Berit Flåmo. Frøya Næringsforum har noen betraktninger til Croziers innlegg i Frøya.no og Hitra-Frøyas nettutgave den 8. juli i år, hvor ordførerens habilitet vedrørende sin ektefelles næringsvirksomhet blir berørt.

Eidsvaag Kran og Transportservice AS er en av våre mange medlemsbedrifter, og som næringsforening på Frøya så er en av våre viktigste arbeidsoppgaver å være bindeleddet mellom våre medlemsbedrifter og offentlig forvaltning,

Å være et ektepar der den ene part driver næringsvirksomhet og den andre er ordfører, slik som Knut Eidsvaag og Berit Flåmo er, kan nok ikke bestandig være enkelt. Og enklere skal det ikke bli, hvis man skal lytte til Crozier i denne saken.

I sitt siste innlegg argumenterer Crozier for at ordføreren enten er ubetenksom eller liketil kynisk, når hun ikke ber om å få vurdert sin habilitet når hennes ektemann eier et transportfirma som, «(...)som kunne ha utsikter til tjenesteleveranser for vindturbinindustrien på Frøya.» Dette er etter vår mening å blåse habilitetsspørsmålet ut av alle proporsjoner.


 

Mener kandidat Crozier virkelig at Knut Eidsvaag i prinsippet bør ha næringsforbud på grunn av at hans ektefelle er ordfører i kommunen?

Eller omvendt, at ordfører Flåmo ber om å få vurdert sin habilitet i omtrent alle saker som kommer opp til politisk behandling hvor hennes ektemann muligens kan komme i en posisjon der han skal levere tjenester, direkte eller indirekte?

Det kan da umulig være særlig hensiktsmessig verken for den ene eller for den andre, og langt fra nødvendig. Slik vi kjenner den aktuelle bedriften, og andre tilsvarende bedrifter i øyregionen har de direkte eller indirekte, hovedparten av sine inntekter fra havbruksnæringen. Er ordføreren da også inhabil hva saker som gjelder potensielle kunder til sin ektemanns bedrift fra denne næringen?

Og dette gjelder selvfølgelig ikke bare ordføreren, men alle politikere i kommunestyret, forskjellige utvalg og råd. Habilitetsbestemmelsene er for alle å følge. Et kommunestyremøte ville da bli et merkelig skue, med representanter som heller enn å diskutere politikk og fatte vedtak, vil måtte gå ut og inn av en evig runddans med saksbehandling og tilhørende habilitetsvurderinger. Det høres ikke særlig hensiktsmessig ut.

Å ha en nærstående som er næringsdrivende, og som kan ha utsikter til å få oppdrag, vil selvfølgelig normalt sett ikke være grunnlag for inhabilitet. Eidsvaag Kran og Transportservice AS er et av mange selskaper som opererer innenfor denne bransjen i øyregionen, og har langt fra noe monopol på slike tjenester; vi opplever derimot at det er god konkurranse mellom aktørene, til tross for et høyt aktivitetsnivå i hele regionen.

Å stille spørsmål rundt maktstrukturer og bånd mellom aktører i offentlig og privat virksomhet er legitimt og nødvendig i et moderne demokrati. Men man skal være varsom for å trå over grensen til usaklig mistenkeliggjøring, slik vi mener Crozier til dels gjør her. Næringsliv og øvrig samfunnsliv på Frøya trenger samfunnsengasjerte mennesker som stiller til valg. Om det er for Rødt, Senterpartiet, Pensjonistpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre eller noen av de andre partiene, så tror jeg alle som ett av de politiske partiene trenger alle de listekandidater de kan få.

Og vi trenger de driftige, lokale næringsdrivende som med sin virksomhet utfører arbeid og tjenester, tar betalt for disse og skaper arbeidsplasser og genererer skatteinntekter til kommunen. Dersom kommunestyret og den administrative ledelse i kommunen skal bestå av folkevalgte og ansatte som er habile etter Croziers øyensynlig strenge definisjon, så blir utvalget svært, svært snevert. Og man vil få et næringsliv og en offentlig sektor som i større og større grad vil bli koblet fra hverandre.

Avslutningsvis; Transparens i politiske avgjørelser er veldig viktig for lokaldemokratiet. Kameraderi og korrupsjon er en uting. Men dersom politikerne er aktsomme, bruker vett og forstand, og følger retningslinjene fra KS og fra kommunaldepartementet, så er demokratiets interesser etter vår mening ivaretatt. Det føler vi er gjort i denne saken.

Det kan ikke være forbudt å drive næring og skape verdier på Frøya, selv om man har nærstående med politisk engasjement.


Ps.

For ordens skyld vil vi nevne at Frøya kommune er økonomisk bidragsyter til Frøya Næringsforum, og at sittende ordfører har møte- og talerett i foreningens styremøter.

Ds.

Espen Håvard Hauan

Styreleder

Frøya Næringsforum