Meninger

- Det må være godt å ha støtteapparatet rundt seg

Meninger

Valgkampen, eller valgpanikken, har startet!

At vindkraftsaken kommer til å prege debatten på Frøya kan ingen forundre seg over.

At partiene prøver å vinne folkets gunst med saker er selvsagt. Men hittil har man kun sett angrep på Nei til vindkraftverk på Frøya fordi noen vil ha belyst spørsmål om habilitet, og fordi det stilles spørsmål ved hvem som til syvende og sist har ansvar for at «Frøya vindpark» blir en realitet - tross folkets vilje.


Når kommunens folk får et kritisk lys på seg stiller både partiledere og styreleder i Frøya Næringsforum opp med støtte og trøst. Slik har det ikke vært for medlemmer av Nei til vindkraftverk på Frøya og aksjonsgruppa gjennom de siste 9 månedene.


Fra kommunens talestol har vi blitt beskyldt for trakassering, mobbing og direkte angrep. Vi vet at det er feil! Vi vet at vi aldri har drevet med den slags.

Så sent som i siste kommunestyremøte fikk en AP-kandidat fyre løs med løgner om aksjonistene i Nessadalen. Han har aldri vist seg der, og langt mindre snakket med noen av aksjonistene, men han antok at det var slik! Det gjorde også redaktør John Arne Moen som fyrte løs i Hitra-Frøya om at aksjonistene «forsøpler, trakasserer, mistenkeliggjør, bedriver fanatisme; er useriøse, udemokratiske, ekstreme og tarvelige!»


Jeg tok kontakt med mannen i ettertid, men han benektet enhver kjennskap til meg, men dette visste han, så han må ha hatt litt av noen informanter på Frøya! I ettertid ble han tilbudt 1.plassen på AP’s liste på Frøya, men takket nei!


Dette er grove ord, men vi har ikke noe støtteapparat – i alle fall ikke i offentlige stillinger, og langt mindre i næringsfora og andre viktige støtteapparat. Jeg tør våge den påstanden at vi har hørt og lest mer skittkasting enn noen andre har gjort, noen gang på Frøya, og vi vet også at Moens mange ord kom fra personer på Frøya!


Men så til valgkampen! Krf’s ordfører kandidat kjenner vi godt fra før i våre kretser. Når han fyrer løs i Frøya.no 10.07, da er det Nei til vindkraftverk på Frøya som blir forsøkt kriminalisert! Etter normale normer er dette et skittent innlegg! Med tanke på at hans parti skal samarbeide med en borgerlig blokk, vil det vel være noen som bør tenke litt mer over hva de gir seg i kast med? Dersom det er greit at en folkeaksjon som har støtte i 80% av velgerne blir omtalt på denne måten, da bør flere gå ut å si nettopp det – eller si det stikk motsatte. Stilltiende aksept er også et svar!


Når det gjelder styreleder i Frøya Næringsforums innlegg, vil nok andre enn meg ta seg av det. Så mye har vi likevel lært av Transparancy Norge, Eva Joly og andre at habilitetsspørsmål ikke er noe man kan påberope seg ved å påstå habilitet. Spesielt i møte mellom offentlighet og private interesser utfordres habiliteten – og alle må tåle at dette blir gransket. Det bør man også i et lokal-demokrati!

Den mest interessante kommentaren, for meg, de siste dagene kommer som resultat av et gruppearbeid blant listekandidater i AP!


«Steven Crozier (Rødt) siterer ellers Hans A. Grønskag som har uttalt at Kristin Reppe Storø og ordfører Berit er sterkt FOR utbyggingen og kunne stoppet det hele!

En ganske utrolig påstand, som sannsynligvis også henger sammen med direktør Gjersvolds noe underlige uttalelse om at prosjektet kunne vært stoppet i desember. Uttalelsen får stå for hans del – og for første gang TROR aksjonsgruppa på noe han sier- men om så hadde vært tilfelle - hva ville regninga i så fall blitt? De hadde vel allerede da investert 50-60 mill kroner..........»

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Denne «utrolige påstanden» bygger jeg, og mange med meg, på den enkle kjensgjerning at disse to gjorde alt de kunne for å hindre at saken ble stoppet – i hvert eneste møte avholdt mellom november 2018 og til siste kommunestyremøte.


Hadde disse to lyttet til andre enn sin egen advokat i de avgjørende øyeblikkene, hadde de også fått greie på at ingen ting skal være bestilt før HELE konsesjonen er gitt! Hvor kommer disse tallene fra? Kommunen og TE har vekslet om å skremme med tall, men ingen ting av dette er framlagt for offentlig innsyn– noen gang!


«Ja, hva ville regninga i så fall ha blitt?» Dette retoriske spørsmålet lar AP-es listekandidater henge i lufta som en mørk sky over en uinnvidd allmue. Men vi vet at en dispensasjon er en dispensasjon, og en utgått dispensasjon er en utgått dispensasjon, men ikke en gang det greide kommuneledelsen å forholde seg til! De åpnet for klagerett fra Trønder-Energi, og vi spør igjen: hvorfor det? Her nevner man en trussel om erstatningssummer i størrelsesorden 50-60 millioner, som forøvrig er de minste tallene som har dukket opp. I andre sammenhenger har den samme kommune snakket om hundre-talls millioner!

Dersom dette er sant, hvorfor da arrangere en folkeavstemning, og det i tillegg så seint i prosessen som man gjorde? Dersom disse truslene er sanne, bør kommunen bevise det! Dersom de er reelle bør de også fortelle folk at folkeavstemninga kun var et spill for galleriet!


Dersom det er uhørt at kommuneledelsen er for utbygging, hvorfor kom ikke denne folkeavstemninga i 2012 da like mange ba om det?

Ordfører forklarer det med lojalitet til avgjørelser i 2005. Hva i all verden var det å ha lojalitet overfor? Tenk!


Dersom det er en «utrolig påstand» at disse to er FOR utbygging, hvorfor har de ikke tonet flagg, og utbasunert sitt NEI-standpunkt i 2013-14-15-16-17-18? Er spørsmålet uhørt?


I slutten av AP’s gruppearbeid konkluderer man med at Frøya har et «sunt og godt politisk klima».

Det er fint! –

Men skal vi være ærlige? Det der er en påstand – ikke sant?


Hans Anton Grønskag