Meninger

- Hjemmesykepleie er gratis. Det burde Pensjonistpartiet være klar over

Meninger

Ære være Pensjonistpartiet for en offensiv annonsekampanje de har gående på lokale medier.

Korrekt info. er imidlertid selvfølgelig et «must».

Da undrer jeg meg litt over at Jan Egil Handberg bl.a annonserer ...

« Jeg vil fjerne egenandeler for minstepensjonister og uføre som trenger hjemmehjelp/- sykepleie.»

Ingen minstepensjonister og uføre trenger å bekymre seg over egenandelene på hjemmesykepleie!

De finnes nemlig ikke. Hjemmesykepleie er gratis. Det burde Pensjonistpartiet være klar over.


Børøysundet, 8. juli 2019

Mvh

Torfinn Stub

Leder i Helse – og omsorgskomiteen