Meninger

"Maskerte aksjonister fortsetter å skape trøbbel for TrønderEnergi"

Meninger

Aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya» har med et lite skråblikk på den siste tidas hendelser og den store plassen dette har fått i media forfattet en pressemelding. Jeg vil understreke at vi IKKE støtter ulovlige aksjoner, men at vi synes disse «rampestrekene» muligens ble gjort en del større og mer fryktinngytende enn de egentlig var. Vi får vel kalle en spade for en spade også i disse vindkrafttider:

HER SLÅR DE TIL - IGJEN! PROFESJONELLE, MASKERTE AKSJONISTER FORTSETTER Å SKAPE TRØBBEL FOR TRØNDERENERGI PÅ FRØYA

Fredag kveld slo nok en gang ukjente aksjonister til mot Trønderenergis utbyggingsområde for vindkraftutbyggingen på Frøya. Også denne gangen var aksjonistene bevæpnet med svarte søppelsekker. Det er foreløpig ukjent hva aksjonistene denne gangen dekket over med disse store plastsekkene, men vi regner med at Trønderenergi har satt store politistyrker på saken. For våre innbyggeres sikkerhet håper vi de kommer til bunns i denne alvorlige forbrytelsen snarest.

"Ukjente aksjonister skaper stor frykt på Frøya, maskerte og bevæpnet med søppelsekker" 

 

«Fire personer med finlandshetter tok seg inn. - De utsetter både seg selv og andre for fare, sier konserndirektør (har Gjersvold også sluttet?) i Trønderenergi, Stig Tore Laugen.» Dette sitatet er fra VG fredag, 12.juli etter den forrige aksjonen de maskerte aksjonistene, bevæpnet med svarte søppelsekker foretok seg. Vi setter pris på den nye kommunikasjonsdirektørens bekymring, men vi kan berolige Laugen med at sommertemperaturen på Frøya sjelden overstiger 12 grader, så faren for overoppheting under lua er liten. I flere medier kan vi lese at dette med all tydelighet er en koordinert aksjon, og ikke utført av amatører. Det burde snevre inn politiets jobb betraktelig.

« De fire personene grupperte seg to og to og gikk etter hvert sitt kamera til samme tid. Det virker som om dette ikke er tilfeldige guttestreker, det så godt koordinert ut,» sier Laugen til lokalavisa Hitra-Frøya.


TrønderEnergi: - Koordinert sabotasjeangrep

Aksjonsleder: - En guttestrek jeg har full forståelse for


Vi skjønner alle at man minst må ha ingeniørutdanning, eller muligens det holder med en solid utdannelse innen kommunikasjon, for å utføre en så komplisert aksjon. Dekninga av disse aksjonene er ensidig etter vårt syn. Hvorfor utføres disse markeringene mot vindkraftverket? Det media ikke har fått med seg, eller valgt å ikke fokusere på er at disse farlige aksjonistene har flere medsammensvorne innbyggere i Nessadalen. De har bodd der i lange tider, bygd bo og stiftet familier. Her bor det siste hekkende hubroparet på Frøya, her bor heipiplerka, enkeltbekkasin, smølalirypa og mange andre sjeldne bakkehekkende fugler.

Enkeltbekkasinunge, bosatt i Nessadalen  Foto: Jan-Egil Eilertsen

Den utrydningstruede Smølalirypa. Den finnes bare få steder i Norge, et av dem er i Nessadalen.  Foto: Jan-Egil Eilertsen

 

Trønderenergi sprenger seg vei gjennom landskapet, disse må bøte med livet. Våre innsigelser mot å starte anleggsarbeidet midt i den sårbare hekketiden ble avvist. Ingenting er viktigere enn å markere styrke for utbygger. Arbeidstimene er få, arbeidsdagene og ukene er ofte korte. Det virker ikke som om det haster så veldig med utbyggingen som de liker å hevde i media. Ingen hensyn til fugler, dyr, natur, folk eller Frøya kommunes vedtak tas. Her virker det som om det er viktigst å markere makt. Klimaprofitten brukes som et skalkeskjul. Klima reddes ikke ved å ødelegge miljøet.

Hubro er verdens største ugle, den er også utrydningstruet. På Frøya er det kun igjen et par som produserer unger. De holder til i utbyggingsområdet  Foto: Jan-Egil Eilertsen

 

Neste gang det aksjoneres i utbyggingsområdet i Nessadalen håper vi disse uskyldige skapningene sprer avføring på maskiner og utstyr, og at de flyr fort avsted før utbyggerne får tak i de. Her tas det ingen hensyn, alle i området betegnes som hensynsløse aksjonister, - og media hiver seg nok en gang ukritisk med når Trønderenergi byr opp til dans. Vi i aksjonsgruppa oppfordrer alle til ikke å bryte loven, være forsiktige og ikke utsette seg selv eller andre for fare. Resultatet av denne aksjonen var kun at overvåkningskameraene ble tildekket av søppelsekker. Trønderenergi bekrefter at ingenting er ødelagt. Etter det vi har fått opplyst er de andre beskyldningene om hærverk og ulovlige aksjoner fremdeles under etterforskning. Vi ser fram mot offentliggjøring av sannheten, og håper den også får førstesida. - Om den noen gang kommer fram.

Aksjonsgruppa «Nei til vindkraftverk på Frøya» v/ Lene Dahlø Skarsvåg