-Panikken i vindkraftbransjen brer om seg

Meninger

Nå må Økokrim følge godt med - for dette kommer til å bli stygt!

Trønder-Energis overgrep mot natur og folk fortsetter - og Politimester Moes menn følger dem som Bodyguarder i alle henseende. Nå har vindkraftbransjen panikk, og statens "klimapolitikk" er i ferd med å bli avslørt som den store bløffen den er!

Bakteppet for denne bløffen rulles nå opp i all sin gru for vindkraft-profitørene - og er den store panikken! I tidens Krav går Torvald Sande, Kjell Traa, Ivar Sætre, Hjalmar Inge Sunde og Egil Harald Grude i Seniortanken i strupen på adm.dir. Knut Kroepelien i Energi Norge - en artikkel med overskriften «Vindkraft til beste for strømkunden». Her er konklusjonen!

"Kan vindkraften redusere CO2 –problemet?

Vindturbinene i Tyskland dekket 17 prosent av det tyske elmarkedet i 2017. Dette resulterte i en reduksjon av CO2 –utslippet på 0,5 prosent. Dette er en nesten neglisjerbart.

I Norge har vi nok energi fra vannkraften, og derfor har vi ingen CO2 –reduksjon av vindturbinene. Det er politisk bestemt å subsidiere vindkraften i Norge, men vi ville fått mye bedre betalt ved å eksportene denne energien (kWh) og effekten (kW) fra vår vannkraft til utenlandsk vindkraft.

Vindkraft til beste for strømkundene? Erfaringene fra Tyskland og Danmark er det stikk motsatte, derfor er Kroepeliens artikkel en illustrasjon på panikk."

I Nessadalen, på Frøya. går Trønder-Energi, med politiet på slep, løs på aksjonsgruppa, turgåere, Frøya-samfunnet, kommune og naturverdier med den samme panikken.

Noen medier deltar som skalder ved slagene, og dokumenterer "lovbrudd" - men ikke de virkelige lovbruddene, nei - mange skriver villige vekk om "plastsekkterror", "masketerror", "hengelåsterror", "leirbålterror", "turgåerterror", "avføringsterror", og annet.

Trønder-Energis behandling av folk på Frøya har ingen grense, og SWM puster dem i nakken. Begge selskaper vet at deres herjingstokt i Norge går mot slutten! Alle vet at de skadene de gjør, langt overgår promillegevinsten for "verdens klima"! Ja, det blir ingen gevinst i det hele tatt! Her er det kun snakk om tap - og politiet følger de "lovlydige" lovbryterne som skyggen følger sola!

Hans Anton Grønskag