- Dette har det vært stor motstand mot i fra mange, spesielt de eldre som skal fornye sertifikat

Meninger

Nedlegging av trafikkstasjonen Orkdal

Pensjonistpartiet Hitra har i sitt program at vi vil kjempe mot nedleggingen av Trafikkstasjonen (Biltilsynet) på Orkland. Dette har det vært stor motstand mot i fra mange, spesielt de eldre som skal fornye sertifikat m.m. Leser av Sør-Trøndelag 18.juli der Samferdselsdepartementet ber om en konskvensutredning og vurdering av/forslag til avbøtende tiltak. Videre sier Samferdselsministern følgende at for å opprettholde et godt tilbud i hele landet ,trenger vi flere konkrete forslag til hvordan innbyggerne skal få et best mulig tilbud av slike tjenester. Dermed må Statens Vegvesen komme med ny utredning, og det må skje innen 1.november i år.

Omstillingsplanen skal være besluttet og tiltakene skal være påbegynt senest 1.juni 2020. Derfor er dette en gladsak så langt at ikke Trafikkstasjonen på Orkdal blir nedlagt i år! Fjellvettregel sier at det er «INGEN SKAM Å SNU»! Derfor må Vegvesenets forslag om å legge ned i Orkdal bli satt til side og Trafikkstasjonen fortsatt skal ha fast avdeling på Orkdal! Det vil vi fortsatt kjempe for vi i Pensjonistpartiet at ikke så skjer!


Per Ervik, Pensjonistpartiet Hitra


Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger