- Ønsker egentlig vindkraftaksjonistene å stanse utbyggingen?

Meninger

Hva er det egentlig som foregår i Nessadalen? Selvfølgelig er det full aktivitet med utbygging av vindmølle”park”, men de som sitter og bivåner det hele og som igjen blir iakttatt av politiet, hva er intensjonen med deres tilstedeværelse? Er de der for å få stanset raseringen som foregår? Og i tilfelle har de tenkt igjennom hvordan det skal skje? Og politiet, hva er grunnen til at de oppholder seg der? De sier de er der for folks sikkerhet, men har det blitt noe sikrere for de som oppholder seg der etter at telt og toalett ble fjernet? Det å fjerne telt og toalett er en ren provokasjon, satt i sene av politimesteren. Spesielt det å fjerne toalettet, som alle har behov for å besøke med jevne mellomrom, var en unødvendig handling. Har politiet tenkt på konsekvensene før de satte i gang denne aksjonen? De som oppholder seg i Nessadalen har tidligere blitt beskyldt for å spre ”mannskit”, nå sørger politiet for at det kan bli tilfelle i stor skala. 

Som jeg forstår så foregår sprenging langt unna der folk oppholder seg, så det kan ikke være av sikkerhetsmessig årsak at politimesteren har plassert sine folk der, da risikofaktoren er lik null, hvis ikke har vel også trafikken blitt stanset ved sprenging, noe som jeg forstår ikke skjer.

Men jeg forstår ikke helt de som aksjonerer i Nessadalen i dag, det virker som de ikke har noen plan med sin aksjon. Ønsker de egentlig å stanse utbyggingen som foregår? Eller er de også der bare for, å ”provosere”? Lederen for aksjonsgruppen sier om politiets ryddeaksjon at det var kun for å provosere, og at det var ondskapsfullt og et maktovergrep. Det er det ikke vanskelig å være enig i, men da må man ikke gå i den samme fella og selv opptre provoserende. Man kommer ingen vei med å provosere og kalle politiets aksjon for en krigserklæring, for det er vel ikke krig vi vil ha?

Den beste måten å løse en konflikt på er med dialog, det å snakke med motparten har løst mange konflikter, noe man ikke oppnår med provokasjon og krigserklæring.

Dessverre ser det ikke ut til at noen er interessert i å gå i dialog. Jeg har i hvert fall ikke registrert at noen tok Gjersvold’s (TE) oppfordring med å forsøke å få en dialog med Stadtwerke Munchen på alvor , han mener det er eneste muligheten vi har til å få stanset raseringen av vår natur og fauna, noe jeg er helt enig i. Mens dagene, ukene og månedene går, så driver vi og slenger ukvemsord mot hverandre, hvem tror at vi kan redde naturen vår på den måten.

Uansett hvem som har det største ansvaret for den situasjonen vi er havnet i, så kan vi ikke endre de vedtak som er gjort. Derfor er det fånyttes å drive med å finne syndebukker.

Hans Anton oppfordrer folk til å ikke stemme på det han kaller ”ordførerpartiene”, de som har sagt ja til vindkraftverk i norsk natur. En oppfordring som jeg er sikker på alle vindkraftmotstandere støtter 100%. Men jeg tror folk tar slike avgjørelser uten oppfordring, for er det noe aksjonisten på Frøya skal ha æren for, så er det den opinionen som er skapt over hele landet. Men på Frøya må vi konsentrere oss om å stanse den raseringen som foregår nå.

Det nye kommunestyret får ingen ny vindkraftsak  til behandling, det eneste må i tilfelle være å stanse det som allerede har startet.  Derfor er det viktigere at velgerne ser på hvilke andre saker som det enkelte parti prioriterer. Det å skifte parti grunnet en sak, og som i tillegg er avgjort, er nok et dilemma for de fleste. Uansett om man er en ihuga vindkraftmotstander, så tror jeg ikke at en borgerlig velger skifter side og stemmer på ytterste venstre.

Den mistenkeliggjøringen som enkelte kandidater til kommunestyret har tatt til ordet for i media, er slik som jeg ser det mest for å utnytte vindkraftsaken til egen vinning. Det tror jeg også den allmenne velger har gjennomskuet.


Arild Margido Johansen

Pensjonistpartiet Frøya