- Vi vil satse på folkehelse og forebygging på alle områder

Meninger

Miljøpartiet De Grønne og helse

MDG har som valgspråk «for mennesker og miljø». Dette gjenspeiles i hele vårt program. Moder jord, dyr og mennesker skal prioriteres i alt vi gjør. Det betyr helhetstenking, langsiktighet og verdighet. MDG vil satse på folkehelse og forebygging på alle områder. Det betyr at vi på Frøya støtter satsing på Frisklivssentralen og helsesykepleiere i skolen.

Å innføre opplæring i psykisk helse som en del av ordinær opplæring i skolen er vi positiv til. MDG vil stille seg positiv til Øya-prosjektet som er startet opp. MDG sitt program sier «De grønne vil ha et særlig løft for psykisk helse i neste stortingsperiode, hvor det legges vekt på forebygging og behandling.» Dette vil vi også støtte på Frøya.


 

Å ha et godt lokalt tilbud for psykisk helse og rus handler mye om verdighet. Alle har en psykisk helse og alle har behov for å bli verdsatt og sett for den de er. Dette vil MDG bidra til på politisk nivå. Dette betyr at tjenestene må få tilstrekkelig med midler.

Frøya gir tilbud hos psykisk helse på Frisklivssentralen og Oppfølgingstjenesten for rus og psykisk lidelse. De med psykiske utfordringer får tilbud fra to forskjellige virksomheter avhengig av alvorlighetsgrad. Det viktigste for MDG er at alle får et tilbud som er riktig for den enkelte og at det blir tatt individuelle hensyn, ikke hvordan tjenesten organiseres.

Jeg er psykiatrisk sykepleier og har erfaring med at å skape gode relasjoner er vesentlig for aksept og bedring. MDG jobber for at tjenester skal samarbeide til det beste for brukerne. MDG sitt program sier « De grønne vil føre en kunnskapsbasert og human ruspolitikk.» Dette vil vi skal vises i prioriteringer på Frøya.


 

Oppfølgingstjenesten er en ny tjeneste som fortsatt er i en oppbygging. Vi vil støtte tiltak som gjør tjenesten bedre. Møtested for personer med rus og/eller psykisk lidelse vil være et slik tiltak. MDG sitt program sier: «De grønne mener at omsorgstilbudet skal tilpasses den enkelte, og ikke standardiseres». Det betyr at brukermedvirkning er viktig.

Vi er også opptatt av god å riktig kompetanse. Dette gjelder innen pleie og omsorg, psykisk helse og rus. For å bli mere kjent med MDG gå inn på hjemmesiden mdg.no

Vi har et helhetlig program.


Edith Tanke Hallaren

2.kandidat MDG Frøya