Meninger

- Jeg er tenåringsmamma og prøver å lære barna mine nettvett. Det er vanskelig når også de leser hvordan voksne mennesker oppfører seg

Meninger

Det er kanskje litt vel tøft å uttale seg mot nei-gruppa når det gjelder vindkraft på Frøya , men nå synes jeg noen må ta til motmæle, til tross for hva man utsetter seg for. Jeg har egentlig ikke bestemt meg for om jeg er for eller mot. Argumentene er mange, og gode fra begge sider – både ja og nei. Skal jeg begi meg ut på en seriøs diskusjon rundt dette, må jeg sette meg bedre inn i saken først.

Men, nei-gruppa får meg mere og mere til å velge ja-argumentene. Deres hensikt virker motsatt på meg. Usaklige argumenter, bortforklaringer og de uttalelsene de kommer med, gjør at jeg slettes ikke vil si nei, bo i øyriket og bli assosiert med deres framferd. Personangrep på alle som våger å si de imot har vi sett nok av. Hetsing av mennesker som gjør en jobb de er ansatt til å gjøre, beskyldninger om korrupt politi, sammenligninger med Hitler og nazistene under 2. verdenskrig. Oppfordring til å sette skuddpremie på direktører. Jeg gremmes!

Hvor er den saklige debatten? Hvor er folkeskikken? Jeg er tenåringsmamma og prøver å lære barna mine blant annet nettvett og at de skal behandle alle med respekt. Det er en vanskelig jobb når også de leser hvordan voksne mennesker oppfører seg, og uttaler seg. Jeg vil at øyriket skal være en god og trygg plass å bo. En trygg plass og vokse opp på. En plass hvor vi tar vare på alle, inkluderer alle - uansett hva man måtte mene.

Monica Mollan