Meninger

- Elbiler har vel også nytte av tiltakene eller er det slik at prinsippet ikke gjelder for Elbiler?

Meninger

Bompenger og nytteprinsipp

Bruk av bompenger for å finansiere veibygging har lang tradisjon i Norge. Betaling for bruk av veinettet, særlig broer, oppstod for mange år siden.

I følge Vegvesenet skal det ligge et nytteprinsipp til grunn når man skal kreve inn bompenger. Det betyr at de som betaler bompenger skal ha nytte av tiltakene og at alle som har nytte av tiltakene skal betale med bompenger.

Betyr dette at bompengeinnkrevingen på FV -714 Lakseveien er fattet på feil grunnlag i og med at alle EL-biler pr i dag ikke betaler bompenger? El-biler har vel også nytte av tiltakene eller er det slik at nytteprinsippet ikke gjelder for EL-biler?


Fortum beklager til Tor Erik og andre elbilister:

- Vi har ikke klart jobben vår

 

I 2017 ble vegloven endret slik at det ble lov å bruke bompenger til å regulere trafikken i byområder via miljødifferensiering ved å bla bruke ulike bomtakster i rushtid og for ulike drivstofftyper.

Men hva med FV- 714 Lakseveien der nytteprinsippet er lagt til grunn for bompengefinansiering? Bompengeprosjekter omtales som et spleiselag mellom bilister og det offentlige. Men hvordan er spleiselaget egentlig fordelt når nytteprinsippet som skal legges til grunn ikke følges? Har Vegvesenet fattet vedtak om bompengefinansiering av FV-714 Lakseveien på feil grunnlag?


Jan E. Handberg

Hitra Pensjonistparti