- Må spille mer aktivt på lag med grendalaga

Meninger

Sentrum og grender i lokalpolitikken

Vidar Oskarson hadde forleden et innlegg i lokalmedia under tittelen «Tanker rundt høstens kommunevalg». Der sier han seg usikker på hvilket parti han skal stemme på, og han har noen påpekninger som det er grunn til å lytte til.

Det ene går på politikernes kontakt med grendene. Han vil ha mer besøk av politikerne. Det andre at vindkraftsaka har lagt beslag på den offentlige samtalen, skapt et debattklima som gjør at mange vindkrafttilhengere ikke tør å si det de mener, og ført til at noen politikere jatter med vindkraftmotstanderne uten egentlig å være enig – om jeg forstår Oskarson rett. I tillegg nevner han tiltak som det er viktig å få gjennomført for øyrekka, bl.a. pendlermulighet også lørdag og søndag.


 

Jeg lar vindktafta og de andre sakene ligge og benytter anledningen til å si litt om grendene i lokalpolitikken.

Det er gjennomgående at grendene sliter. Det sosiale livet er ikke det samme som før, og samlende funksjoner som forretning og skole er mange steder lagt ned eller står i fare for å bli det. Nye tilbud og funksjoner, som alle ønsker velkommen, etableres i kommunesentret, og det er vanskelig å unngå at grendene mister betydning i forhold til sentrum.

Likevel er de fleste partia opptatt av å bevare grendene. I Frøya Venstres program heter det: Grendene ligger vårt hjerte nær, fordi viktige kvaliteter ved Frøya-samfunnet ligger der. Det er grenda som er nærsamfunnet vårt. Venstre ønsker å bidra til at grendene forblir levende samfunn, og vil at kommunen skal ha en strategi og spille mer aktivt på lag med grendalaga.

Særlig gjelder det øyrekka. Det er lokalsamfunna der som er mest utsatt, og som trenger særlig oppmerksomhet og støtte. Venstre og Borgerlig gruppe har Krafttak for øyrekka som en av sine hovedsatsinger, bl.a. gjennom å etablere næringsfond for øyrekka og støtte tiltak for tilflytting. Venstre og Borgerlig gruppe er veldig gira på å støtte øyrekka og ikke la det bli med festtaler og brutte forhåpninger.

Jeg tar det for gitt at Borgerlig gruppe vil sørge for god kommunikasjon med befolkningen i øyrekka, i faste former, ikke bare ved besøk av enkelt-politikere. I dette arbeidet er vi helt avhengig av lokalt engasjement, men Borgerlig gruppe ønsker å støtte og inspirere til lokalt engasjement og tiltakslyst. Men vi trenger å få inn noen vaktbikkjer fra øyrekka i kommunestyret som kan hjelpe til å holde saka varm.

En av Venstres listekandidater uttrykker seg slik i sin uttalelse i valgprogrammet: – Vi trenger et kommunesenter med mange tilbud og funksjoner, men ikke et som tapper grendene.

Dette holdt på å bli realitet i 2017 da Frøya kommune, under ledelse av Ap og SV, bestilte en utredning fra arkitektfirmaet Cubus om hvordan Sistranda kunne utvikles til «havby». Rapporten fra Cubus gikk i all korthet ut på at Frøya i utgangspunktet hadde for liten befolkning til å gi grunnlag for en by, derfor måtte det kraftige tiltak til for å samle mest mulig folk (boliger) og funksjoner i sentrum. Morgendagens omsorg skulle plasseres på herredshustomta, sentrum skulle omkranses av tett rekkehus- og blokkbebyggelse, gamle videregående skole skulle gjøres om til boliger, og det skulle legges veg tvers gjennom Sistranda skole.

Venstre var det partiet som kraftigst tok til motmæle mot disse planene. Heldigvis la Ap og Sv planene på is, forhåpentlig for godt. Et slikt opplegg ville ha støvsugd grendene for folk og funksjoner.

Utfordringen er å finne en balanse mellom sentrum og grender.

Ellers tillater jeg meg å anbefale Venstres valgprogram for 2019–23 – det beste noen sinne. Jeg har allerede sitert et par ganger fra det. Programmet er god lesning – godt for hodet, godt for hjertet og godt for Frøya.

Johan G Foss

leder, Frøya Venstre