Meninger

- Vi krever at trønderske kommuner bruker eiermakta si til å stoppe vindkraftgalskapen

Meninger

TrønderEnergi har nå avkrevd en av sine eierkommuner, Frøya, 700.000 kr for å etter sigende ha forsinket arbeidet med det omstridte vindkraftanlegget på øya. Bakgrunnen er at kommunen, etter en folkeavstemming med overveldedende flertall mot vindturbinene, ikke ville omdisponere naturområder til industriformål.

Etter plan- og bygningsloven er kommunen arelmyndighet, og kommunestyret var dermed i sin soleklare rett ved å føre en arealpolitikk i tråd med øyværingenes ønsker. Det har også kommet fram at TrønderEnergi tidligere i år sendte brev til samtlige kommunepolitikere med trussel om erstatningskrav mot kommunen på opptil 400 millioner dersom det ikke ble noe av utbygginga.

Det er uhyre problematisk at et selskap som er eid av trønderske kommuner, og dermed (skulle man tro) av folket oppfører seg som en kynisk kapitalist som tilsynelatende ikke har andre mål enn bunnlinja. Hensyn til naturmangfold, uberørt natur, lokalt demokrati og urfolksrettigheter er åpenbart underordna selskapets apetitt på profitt.

Rødt vil at offentlig eierskap skal bety reell demokratisk styring. At et offentlig eid selskap kan overkjøre lokalsamfunn som Frøya viser at dette ikke er tilfelle her. Den manglende demokratiske kontrollen over selskapet fører til ei ansvarspulverisering som gir selskapets styre frie tøyler til å sette profitt foran samfunnshensyn.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Rødt vil fortsette å kreve at trønderske kommuner bruker eiermakta si til å stoppe vindkraftgalskapen, og føre en mer fornuftig energipolitikk både på Frøya og i resten av fylket.

Rødt vi vil i fylkesting og kommunestyrer kjempe for et reelt folkestyre over vår felles natur og våre felles energiressurser.


Hallgeir Opdal,

andrekandidat Rødt TrøndelagRoald Arentz,

andrekandidat Rødt Trondheim