Meninger

Villmannskjøring med vannscooter i Holasundet

Meninger

I løpet av sommeren har det vært en stor økning i bruk av vannscooter i Holasundet (Dyrøya), med svært store hastigheter og høyt lydnivå. Hastigheten er estimert til ca. 40 knop eller høyere. Noen av episodene kan dokumenters pr video.

Det må nevnes at Holasundet er et trangt farvann med smale sund og holmer hvor barn er ute i båt, noen driver svømming med og uten våtdrakt og noen driver aktivt bruk av kajakk.

Det er også registrert at vannscooterne pløyer seg gjennom flokker med grågås med unger, som ikke er flyvedyktige. Likeledes har noen ærfugl med unger forsvunnet fra området. Førerne av vannscootere synes ikke å ta noe som helst hensyn til fuglelivet på/ved sjøen.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Selvfølgelig kan noen fritidsbåter også, rent unntaksvis benytter for stor hastighet, men vannscootere står i en særstilling i så måte.

Kjøringen er langt ut over det som er forsvarlig i et trangt farvann som Holasundet.

Jeg har vært i kontakt med miljøkonsulent Eyvor Helstad, Frøya kommune, som kunne opplyse at Trondheim Havn arbeidet med nytt regelverk/forslag, som senere er ment å resultere i en ny forskrift for Frøya kommune, når det gjelder regulering av ferdsel på sjøen, hastighetsbegrensninger mv.

Det må antas at vår henvendelse ikke bare gjelder Holasundet på Frøya.


På vegne av en rekke fastboende og ferie-og fritidsbeboere i Holet.


Mvh

Magnar Skaret