Meninger

- La ikke det fokus på at kysten er så viktig, bare bli «valgflesk»

Meninger

Kommentar til fylkesordfører Tore O Sandviks innlegg av 22 juli 2019:

Det er flott å lese fylkesordfører Tore O Sandvik trekke frem kysten i sitt innlegg her den 22 juli.

Fylkesordføreren er en meget dyktig politiker som vi har stor sans for og som det er grunn til å respektere høyt. En samlende fylkesordfører, som evner å se helheten i vår region.

Og det er godt å lese at Trøndelag fylkesordfører har så god innsikt i den verdiskapningen som foregår langs kysten vår. Ressursene fra kysten skaper store verdier for landet, og er med på å finansiere betydelige deler av vår velferd og tjenesteproduksjon.

Men, som fylkesordføreren skriver, det finnes sentrale aktører innen norsk presse og samfunnsliv som er av den oppfatning at det er de sentrale strøk av Norge som subsidierer kysten?

Det oppleves ofte for oss som driver i næringslivet her ute i øyregionen og på Frøya at det er en underkommunisert sannhet at verdiskapningen på kysten, som finansierer en betydelig del av vår felles velferd og tjenesteproduksjon. Selv om det virker som om det er fryktelig tungt å akseptere denne sannheten i enkelte miljøer.


Giske og Sandvik besøkte Frøya

- Det har skjedd en fantastisk utvikling her

 

Øyregionen Frøya og Hitra står for ca. 50% av all eksportrettede verdiskapning i Trøndelag. Vi er inne i en gullalder, og i næringslivet føles det som det er «all time high» måned på måned. Vi har store, børsnoterte virksomheter i vår region, SalMar ASA alene er verdsatt til rundt 46 mrd. Med forretningsadresse Frøya. Det er vi utrolig stolte over, og takknemlig for! Verdien av SalMar mer enn 2 ganger så stor som SAS, Norwegian og Sparebank 1 SMN - til sammen. Lerøy, Mowi, BEWi Synbra, Scale AQ er andre store internasjonale bedrifter med både hjerte, og et tungt fotfeste i øyregionen.

Underskogen av selskaper som har etablert seg i øyregionen vokser kraftig; Frøy-gruppen, Eidsvaag Rederi, Åkerblå, Måsøval, Nutrimar, Akva Group – med flere! I tillegg har vi Mowi og Lerøy med betydelig produksjon og sysselsetting i øyregionen.

Det sterke lokale industrieierskap er en viktig brikke i å bygge sterke lokalsamfunn. Og vi kan forvente stor vekst i havbruksnæringen i all overskuelig framtid. Havrommet blir stadig viktigere og det er økende etterspørsel etter sjømat globalt. Frøya og Hitra er et meget godt rustet til å bli et enda sterkere miljø innen sjømatproduksjon, innovasjon og teknologi.

Guri Kunna VGS, sammen med NTNU og Sintef, har alle forutsetninger til å være best på havbruksutdanning og fremstå som den beste kompetanseleverandør innen akvakultur, automasjon og maritime fag. Og vi skal ha høyskoleutdanning innen de samme programfagene. Med byggetrinn 2 i Blått kompetansesenter stadfester vi ytterligere vårt kompetansemiljø, gjennom å bygge opp et aktivt forskningsmiljø. 

Vi ønsker å være offensive og holde tritt med utviklingen i næringen. Vi har lenge jobbet for å få mer hurtigbåt til Frøya og Hitra. Vi har i dag et ikke tilbud når det gjelder pendling og tjenestereiser. Ordningen vi har er fra år 2000, og er ikke lenger tilpasset lokale behov.

Vi har ennå ikke registrert noe initiativ fra fylkespolitikerne om vårt sårt etterlengtede hurtigbåt-behov, tross flere møter og korrespondanse der saken er satt på dagsorden. ( Nb: Ser i skrivende stund at det nå er kommet på trykk en utttalelse fra Tore O) 

Vi føler at både nord for oss, og sør for oss er det en langt større satsning på sjøveis kollektivtransport. Vi har også et reiseliv som er i ferd med å «eksplodere» og det er veldig gledelig – men heller ikke for reiselivsnæringen er dagens rutetilbud særlig hensiktsmessig. 

La ikke det fokus på at kysten er så viktig, bare bli «valgflesk». Lytt til vårt lokale næringsliv og hør hva de har behov for både når det gjelder videregående og høyere utdanning og kollektive moderne transport tilbud.

Dersom ikke vår region har en samfunnsøkonomisk berettigelse til at fylkeskommunen skal satse på vesentlige og nødvendige tilbud, så er det vanskelig å se hvem som skulle være det. Vår påstand er at storsamfunnet får tilbake hver krone som investeres i øyregionen mange, mange ganger.

Hjelp oss å sette Frøya og Hitra på kartet, forsterk våre tilbud og tjenester – til det beste for alle!

Vi har vært fremoverlente, produktive, innovative og lønnsomme i mange år. Sats på kysten, der verdiene skapes. Ikke bare i fine ord men også i handling.


Torill M Pettersen

Daglig leder

FRØYA NÆRINGSFORUM