Meninger

Pensjonistpartiet med selvstendighetsgaranti

Meninger

Leser på nettavisene om Frøya SP’s selvstendighetsgaranti og tillater meg å bruke samme overskrift på mitt innlegg, men da for Pensjonistpartiet Frøya, og jeg vil si meg helt enig i det Knut Arne skriver om kommunesammenslåing. Pensjonistpartiet er også mot tvang, ikke bare i spørsmålet om kommunesammenslåing, men alle saker som involverer innbyggerne og deres hverdagslige behov.


Nå vil kanskje noen hevde at vi ikke kan stille en slik garanti i og med at vi har inngått en samarbeidsavtale med regjeringspartiene H, Frp, V og Krf, og som jobber for en kommunesammenslåing uansett hva folk vil.


Men det skal verken Knut Arne eller noen andre være bekymret for, da kommunesammenslåing ikke er en av de ni sakene som står på vår prioriteringsliste. Vår intensjon med samarbeidsavtalen utover de sakene vi i fellesskap vil jobbe for, er å få et borgerlig styre etter valget, og det håper jeg at også Senterpartiet støtter.


Det er kun de ni prioriterte sakene vi i fellesskap vil jobbe for i det nye kommunestyret, saker utenom disse, står det enkelte partis medlem(er) fritt til å stemme etter egen overbevisning.


Pensjonistpartiet vil ikke under noen omstendighet være med å stemme for en kommunesammenslåing uten at folket har fått sagt sin mening, den garantien kan vi på lik linje med Senterpartiet gi Frøyas innbyggere.


Vi ønsker ikke en ny ”vindmøllesak”, derfor skriver vi også i vårt program: ”Pensjonistpartiet Frøya vil jobbe for å unngå å gjøre lignende politiske vedtak som vindkraftsaken, og som går i mot innbyggernes vilje. Vi vil at saker som dette skal avgjøres ved folkeavstemning i forkant av en konsesjonsbehandling.”


Og det samme gjelder ved kommunestyrebehandling.


Og jeg tillater meg å bruke dine ord igjen Knut Arne:

En stemme på Pensjonistpartiet Frøya er en stemme for å beholde Frøya som egen kommune de neste fire årene (hvis det er det folk vil) og en stemme på Pensjonistpartiet Frøya er en stemme for at Frøyas innbyggere skal få si sin mening om saken skulle komme opp på nytt.

Folkets røst er viktig for Pensjonistpartiet.


Godt valg!
Svein Viggo Johansen


Ordførerkandidat Pensjonistpartiet Frøya