Mening

- Dessverre forleder Vavik leseren også, med utsagn fra meg som er feil

Meninger

Presiseringer vedrørende mulig næringsområde på Uttian.

Nå pågår det en offentlig høringsrunde og debatt om et mulig næringsområde på Ellingsholmen.

Lars Vavik har en ytring om dette i Hitra-Frøya den 11.08.2019. Hans synspunkter om tiltaket skal jeg ikke ha noen formening om. Men dessverre forleder Vavik leseren også, med utsagn fra meg som er feil og som jeg ikke kan stille meg bak.


 

Som samfunnsrådgivere i Rambøll gjennomfører vi faglige utredninger som underlag for politiske prosesser. Vi holder en høy faglig integritet og respekterer rollefordelingen mellom fag og politikk. Vi deltar derfor ikke i polemikk, meningsutvekslinger eller politiske prosesser.

Vavik antyder noe annet i sin artikkel, og særlig der han mener at jeg vurderer Nordhammarvika og Ellingsholmen opp mot hverandre, noe jeg selvfølgelig ikke har grunnlag for å gjøre.


Eirik Lind

Seksjonsleder Plan

Rambøll