- Det hindrer ikke i en uformell samtale å snakke om alternativer

Meninger

Ja, la oss frita Rambøll for problemet med å finne egnete områder for industriutvikling på Frøya. Det er det politiske myndigheter som skal ta.

Et konsulentselskap vil ha et ryddig forhold til sine kunder og er opptatt av det. De utreder det de blir bedt om å utrede.


 

Men det hindrer ikke i en uformell samtale å snakke om alternativer.

Det beste eksemplet jeg kan finne i regionen er Kaasbøll boat og Hitramat sin lokalisering på Kuøya. Det er en fryd å lese reguleringsplanen. Alternative sentrumsnære løsninger på Ansnes ble lagt ned.


 

Når de første to bedriftene var etablert, så kommer det flere til.


Lars Vavik